r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Europarlementariërs verzoeken om gezamenlijke actie tegen illegaal online gokken

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) , gepubliceerd op dinsdag 15 november 2011, 13:42.

Het Parlement riep de Commissie dinsdag tijdens een stemming op om mogelijkheden voor meer samenwerking in de bestrijding van illegaal online gokken en de bescherming van kwetsbare consumenten te onderzoeken. Sterkere samenwerking tussen lidstaten, gezamenlijke normen of een kaderrichtlijn, zouden mogelijke middelen zijn op deze gebieden, zeggen de EP-leden .

Hoewel EU-lidstaten vrij moeten zijn om hun eigen regels voor online gokken te behouden, impliceert de grensoverschrijdende aard ervan volgens EP-leden duidelijk de meerwaarde van EU -brede coördinatie van maatregelen ter preventie van illegaal gokken en bescherming van kinderen en kwetsbare volwassenen tegen verslaving.

Ongeveer 10% van de totale gokindustrie in Europa , met een marktaandeel van meer dan €10 biljoen, vindt plaats via internet, mobiele telefoons of interactieve TV. De niet-wetgevende resolutie, opgesteld door de Duitse Europarlementariër Jürgen CREUTZMANN (ALDE ), bevat het standpunt van het Parlement over het Groenboek van de Commissie van maart 2011.

"Lidstaten moeten op dit gebied nauwer samenwerken. Dit zal echter niet de oplossing zijn voor alle beschreven problemen. In de toekomst zal de EU ook een grotere rol moeten spelen", zei de rapporteur in het debat voor de stemming.

Goklicentie voor exploitanten

Ter bestrijding van de zwarte markt adviseert de resolutie de lidstaten om een licentiemodel te introduceren dat de veiligheid van gokkers moet garanderen en ervoor moet zorgen dat aanbieders voldoen aan de criteria gesteld door de betreffende lidstaat.

EP-leden verzoeken de Commissie om de mogelijkheid te onderzoeken om financiële transacties tussen banken of creditcardgebruikers en aanbieders die op een zwarte lijst staan, te blokkeren.

Bescherm minderjarigen en voorkom verslaving

Online gokken kan, als gevolg van de gemakkelijkere toegang en het ontbreken van sociale controle, leiden tot een groter verslavingsrisico dan andere soorten van gokken, zo meldt de resolutie. Hierbij wordt benadrukt dat met name kwetsbare en jonge gokkers moeten worden beschermd door controlemechanismen, zoals leeftijdsverificatie en beperkingen voor elektronische betalingen voor gokactiviteiten, in te bouwen.  

Om kinderen en kwetsbare volwassenen te beschermen, roepen de Europarlementariërs de Commissie op om mogelijkheden tot gemeenschappelijke normen voor exploitanten of een kaderrichtlijn te onderzoeken. Zij beschouwen een tussen Europese regelgevers en exploitanten overeengekomen gedragscode voor onlinegokken als een eerste mogelijke stap.


Delen

Terug naar boven