r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Douane 2020

Dit Europese subsidieprogramma moet de samenwerking tussen de douanediensten van de deelnemende landen helpen bevorderen. Het is vooral bedoeld om de handel te bevorderen en douaneprocedures te vereenvoudigen en versnellen. Douane 2020 is nodig om de Europese dimensie van douanewerk te onderstrepen en daarmee blokkades weg te nemen voor de interne markt. Het Douane 2020 programma heeft een budget van € 547,3 miljoen en startte op 1 januari 2014. Het programma loopt tot 2020. De Commissie heeft in mei 2018 voorgesteld om het programma om te dopen tot 'programma Douane' en er een budget van 950 miljoen euro voor te reserveren voor de periode 2021-2027.

1.

In vogelvlucht

Door investeringen in douanediensten moeten EU-lidstaten in staat worden gesteld om meer inkomsten te vergaren en fraude beter te bestrijden. Het programma heeft de volgende taken:

  • De samenwerking tussen douanediensten vergroten en daarmee efficiëntie bevorderen. Als het douaneproces wordt versneld, kunnen deelnemende landen de handel van en naar hun land vergroten
  • Als gevolg hiervan wordt de economie van deze landen competitiever
  • Bevorderen van netwerken en gemeenschappelijke acties van de douaneautoriteiten en de modernisering van IT-systemen

De Europese Commissie stelde in eerste instantie voor Douane 2020 te combineren met Fiscalis 2020, een programma dat is opgezet om de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen op het gebied van belasting. Het gezamenlijke programma zou FISCUS gaan heten. Ook Fiscalis 2020 streeft ernaar het functioneren van de interne markt te bevorderen. Door een unaniem besluit van de lidstaten om FISCUS op te delen in twee componenten, heeft de Commissie besloten deze twee programma's aan te bieden.

Het nieuwe programma Douane, dat de Commissie in 2018 voorstelde, moet leiden tot een moderne douane-unie waarin de belangen van de burgers centraal staan. Om dat de bewerkstelligen wil de Commissie betere uitwisseling van informatie en gegevens tussen nationale douanediensten faciliteren. Ook moet de toename van handel makkelijker gemaakt worden. Verder zou de Commissie met het nieuwe budget meer willen investeren in risicobeheerstrategieën en in de ondersteuning van douaneautoriteiten.

2.

Subsidie aanvragen

Functionarissen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het programma, kunnen terecht bij hun nationale coördinator. In Nederland is dat een ambtenaar van de Belastingdienst.

3.

Meer informatie

Terug naar boven