r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Masterclass: Diploma-uitreiking Masterclass 2012: Crisis in Europa (besloten), Den Haag

MI logo
datum 21 juni 2012
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
zaal Vergaderzaal Eerste Kamer
organisatie Montesquieu Instituut (MI)

Het gevoel dat we in een diepe crisis leven heeft Europa veroverd. Het risico dat Griekenland failliet gaat heeft verschillende voorstellen en veel debat gebracht. Banken werden genationaliseerd, een hulppakket van het IMF is gemaakt en Europese regeringen zetten hun zoektocht naar oplossingen voort.

Terwijl slecht nieuws over de economie de krantenkoppen beheerst, is de crisis in Europa breder en dieper. De economische problemen breiden zich uit naar andere beleidsterreinen in de EU en haar lidstaten. Veel mensen voelen zich bedrogen door het manoeuvreren van politici en uiten luid hun klachten. De legitimiteit van regeringen en hun prioriteiten staan onder druk en de identiteit van Europa is vager dan ooit tevoren. Als deze crisis zo veel gezichten heeft, wie weet dan welke oplossingen effect zullen hebben?

De Masterclass behandelt het karakter van de crisis in Europa en ontrafelt de complexiteiten waar we mee geconfronteerd worden en waar politici zulke verschillende meningen over hebben. De Masterclass biedt studenten een kans een beter begrip van de huidige crisis te verwerven. Hiertoe worden verschillende theoretische lenzen aangeboden en verschillende benaderingen van de crisis gepresenteerd. Deze multidisciplinaire benadering van de crisis in Europa, de oorzaken en mogelijke oplossingen voor de toekomst biedt politicologische, bestuurskundige, economische, historische en culturele perspectieven.

Gang van zaken tijdens een college

Op ieder bijeenkomst wordt een inleiding gegeven waarna een discussie volgt die door studenten wordt voorbereid. Alle deelnemers dienen alle literatuur vooraf bestudeerd te hebben. Er wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving: Blackboard. Er wordt voor aanvang en in de pauze voor koffie/thee gezorgd.

Studiereis

Eind maart 2012 wordt hoogstwaarschijnlijk een buitenlandse studiereis gemaakt. Een deel van de kosten van deze reis worden door de studenten gedragen.

Presentaties

Tijdens de laatste twee colleges wordt door iedere student een presentatie gegeven van de opzet van de eindpaper.

Eindpaper

De Masterclass wordt afgesloten met het schrijven van een paper. De paper dient geschreven te worden volgens de regels van de schrijfwijzer. Totale lengte van het paper beslaat 5000-6000 woorden, exclusief voorblad, notenapparaat en literatuurlijst. Het Montesquieu Instituut heeft het recht om de paper op zijn website te publiceren en voor onderwijs/onderzoeksdoeleinden te gebruiken. De student wiens paper als meest interessant wordt beoordeeld, houdt tijdens de diploma-uitreiking in de Eerste Kamer der Staten Generaal een korte speech over het onderwerp van zijn/haar paper.

Diploma

Wanneer het paper als voldoende is beoordeeld èn aan de aanwezigheidsverplichtingen is voldaan, is de student geslaagd voor de Masterclass. De geslaagden ontvangen een diploma uit naam van de vier deelnemende universiteiten (Groningen, Leiden, Maastricht en Nijmegen). De diploma's worden uitgereikt tijdens een ceremonie in de Eerste Kamer der Staten Generaal op 15 juni 2012.


1.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut is het kenniscentrum voor parlementaire democratie en begeeft zich op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in zowel Nederland als Europa

Het instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

Delen

Terug naar boven