r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische eilanden

Verslag: Danuta Maria Hübner ( A7-0357/2011 )

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische eilanden

[ 2011/0111(CNS)]

Commissie regionale ontwikkeling

artikel 46, lid 1, van het Reglement

Delen

Inhoud

1.

Stemming [Europees Parlement]

Wanneer het Europees Parlement medewetgever is, geldt de medebeslissingsprocedure. Volgens deze procedure worden wetsvoorstellen in maximaal drie fases behandeld.

 
 

2.

Gegevens

begindatum 2011-11-15 12:00
einddatum 2011-11-15 14:00
bijeenkomst Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg
punt nummer 63
agenda type Debat [Europees Parlement]
Stemming [Europees Parlement]
url http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20111115&secondRef=SIT&language=NL
nummer(s) A7-0357/2011;2011/0111(CNS)
agendapuntprocedure [hoofdsoort] Stemming [Europees Parlement]

Delen

Terug naar boven