r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurotop

De Eurotop bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de landen die de Euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd en de voorzitter van de Europese Commissie. Zij komen minimaal twee keer per jaar bijeen en stellen de strategische richtsnoeren vast voor het economisch beleid, voor een beter concurrentievermogen en voor meer convergentie (naar elkaar toe groeien) in de eurozone.

Het is een informeel orgaan en geen formatie van de Raad. De term 'eurotop' wordt overigens ook wel gebruikt voor de Europese Raad: het overleg van alle staatshoofden en regeringsleiders van de hele Europese Unie, maar dat heeft meer deelnemers.

De Eurogroep, die bestaat uit de ministers van Financiën uit de eurozone, bereidt de bijeenkomsten van de Eurotop voor, en zorgt voor de uitwerking van besluiten.

Voorzitter

Op 24 oktober 2011 besloot de Europese Raad dat de vaste voorzitter van de Europese Raad ook de vergaderingen van de regeringsleiders van eurolanden voorzit. Tegenwoordig vervult Donald Tusk deze functie. Die vergaderingen vinden twee keer per jaar plaats.

De voorzitter van de Eurotop informeert ook de niet-eurolanden over de voorbereidingen en de uitkomsten van de bijeenkomsten. Hij informeert ook de voorzitter van het Europees Parlement over de uitkomsten. Hij overlegt maandelijks met de voorzitter van de Europese Commissie en met de voorzitter van de Eurogroep.

Terug naar boven