r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorzitter begrotingscommissie Lamassoure: tijd voor een radicale hervorming van de EU-inkomsten

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 24 oktober 2011, 10:54.

"Nu is het tijd voor radicale hervorming, om invulling te geven aan de bepaling in het EU-Verdrag dat de uitgaven moeten worden gefinancierd door de middelen van de EU zelf, namelijk belastinginkomsten," aldus voorzitter van de Begrotingscommissie Alain Lamassoure tijdens een workshop over nieuwe middelen voor de EU-begroting.

Tijdens de conferentie over de toekomstige financiering van de EU op donderdag en vrijdag in Brussel, bespraken Europarlementariërs en Kamerleden met vertegenwoordigers van regeringen, NGO's en de Europese Commissie de toekomst van de 'eigen middelen' van de EU, de uitgavenprioriteiten voor de toekomst en hoe de maximale waarde gehaald kan worden uit elke euro van de EU-begroting.

Bij de opening van de conferentie zei Europees Parlementsvoorzitter Jerzy Buzek: "We moeten in staat zijn om beter in te spelen op toekomstige crises. Om banen te scheppen, moeten we groei, concurrentievermogen en een sterke interne markt waarborgen. Daarvoor is een degelijk EU-budget nodig. Elke euro die wordt uitgegeven uit de gemeenschappelijke begroting vermindert de last op de nationale begrotingen."

Verdeling over de voorstellen voor eigen middelen blijft

Leden van het EP en parlementsleden uit diverse nationale parlementen waren het eens over de noodzaak om het huidige middelensysteem te herzien, maar verschilden over hoe er verder gegaan moest worden.

Het voorstel van de Commissie om nieuwe eigen EU-middelen te introduceren als een belasting op financiële transacties en een nieuw BTW-systeem in te voeren, werd over het algemeen positief ontvangen, maar veel sprekers hadden twijfels over hoe het voorstel in de praktijk omgezet kan worden, terwijl anderen van mening waren dat eventuele belasting niet enkel op EU-niveau maar op wereldniveau moest zijn.

Er was ook bezorgdheid dat er een nieuw BTW-stelsel de totale belastingdruk te veel zou verhogen.

Het huidige EU-inkomstensysteem is "uiterst complex en onbegrijpelijk voor EU-burgers" en moet worden hervormd om "de interesse van de burgers in waarvoor zij betalen op te wekken", zei Guy Verhofstadt, leider van de liberale fractie.

Uitgavenprioriteiten

De deelnemers waren het ook eens dat de financiering voor regionale beleidsprojecten te complex is. "De uitdaging is niet meer uitgeven, maar beter besteden. Er moeten juiste prioriteiten gesteld worden," aldus Peder Lundquist, de Deense adjunct-secretaris voor de EU-begroting en het meerjarig financieel kader (MFK). Hij riep op tot meer "eerlijkheid" in de EU-uitgaven: "Als bepaalde plannen geen vruchten afwerpen is het beter om ze te stoppen."

Deens Voorzitterschap zal een follow-up conferentie houden

Het is de eerste keer dat de conferentie plaatsvond, als gevolg van de Commissievoorstellen voor nieuwe "eigen middelen" en het meerjarig financieel kader in juni. Denemarken neemt het roterende EU-voorzitterschap in januari over en zal een follow-up conferentie organiseren in de eerste helft van volgend jaar, zo beloofde Deense minister van Europese Zaken Nicolai Wammen.

REF. : 20111014STO29304

Nadere informatie :


Terug naar boven