r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Chronologisch overzicht gebeurtenissen rond Europees noodfonds

dinsdag 11 oktober 2011, 22:34

RIJSWIJK (ANP) - Slowakije heeft dinsdag als laatste land van de eurolanden gestemd over het al dan niet verruimen van de garanties aan het Europees noodfonds voor de euro (EFSF). Het stemde tegen, maar de uitkomst is nog niet definitief. Goedkeuring van alle 17 eurolanden is nodig om de 440 miljard euro die namens deze landen in het fonds zit ook daadwerkelijk te kunnen uitlenen. Hier volgt een chronologisch overzicht van de ontwikkelingen rond het fonds.

April 2010: De eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds zeggen Griekenland een noodlening toe van 110 miljard euro, omdat Athene er niet meer in slaagt zijn schulden te financieren op de kapitaalmarkt. De positie van de euro komt daardoor in gevaar. De bijdrage van Nederland bedraagt circa 5 miljard euro.

Mei 2010: Eurolanden en IMF richten een tijdelijk noodfonds op om noodlijdende eurolanden te kunnen bijspringen. Dat bevat in totaal 750 miljard. Voor een bedrag van 440 miljard staan de eurolanden garant. De Europese Commissie draagt 60 miljard bij, en het IMF de rest. Nederland staat voor zo'n 25 miljard garant.

Oktober 2010: Omdat het noodfonds juridisch op gespannen voet staat met het EU-verdrag van Lissabon, besluiten de EU-landen dit verdrag te wijzigen. Daardoor kan in 2013 een permanent noodfonds van kracht worden.

November 2010: Ierland is het eerste land dat een beroep doet op het noodfonds. Het euroland krijgt in totaal 85 miljard euro steun toegezegd van de Europese Unie en IMF. De Ierse pensioenfondsen betalen ook mee, waardoor het netto om 67,5 miljard gaat.

Mei 2011: Portugal krijgt als tweede land steun uit het noodfonds, een bedrag van 78 miljard euro.

Juli 2011: De eurolanden besluiten op een speciale top om Griekenland nog eens 109 miljard te lenen, waarbij ook nog een bijna evengrote bijdrage van de private sector komt. Bovendien willen de eurolanden het noodfonds meer slagkracht geven. De garanties van de landen moeten daardoor omhoog. Voor Nederland stijgt het garantiebedrag tot bijna 100 miljard euro.

Oktober 2011: Het Slowaakse parlement stemt in een eerste stemming tegen de verruiming van de mogelijkheden van het noodfonds voor eurolanden en de toekenning van extra noodhulp aan Griekenland. Later volgt een tweede stemming.

Delen

Terug naar boven