r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Dit EU-programma dient ter ondersteuning van het sociaal en werkgelegenheidsbeleid van de EU. Het EaSI heeft als doel het coördineren en testen van innovatief beleid en het uitwisselen van 'best practices', zodat de maatregelen die het meest succesvol blijken in een breder verband kunnen worden toegepast met steun vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Inhoud

1.

In vogelvlucht

Dit EU-programma valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie (EC). Het programma maakt deel uit van het regionaal, werkgelegenheids- en sociaal beleidsplan 2014-2020 van de EU en levert daarmee een bijdrage aan de Europa 2020-strategie.

Met het programma beoogt de Commissie meer samenhang te brengen tussen drie reeds eerder gestarte programma's: Progress (Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Solidariteit), EURES (dienstverlening ten behoeve van Europese Werkgelegenheid) en Progress Microfinance (microkredietverlening).

Jeugdwerkloosheid en het betrekken van kansarme groepen krijgen extra aandacht in het programma. Zo is er 100 miljoen euro beschikbaar voor proefprojecten om beleidsvernieuwingen te testen voordat ze op grote schaal worden ingevoerd. Initiatieven als "Je eerste EURES-baan” en een betere jobsearch en -match moeten de arbeidsmobiliteit in de EU vergroten.

2.

Subsidie aanvragen

Voor de periode 2014-2020 heeft het programma een budget van 920 miljoen euro. Hiervan is 61 procent van het budget gereserveerd voor Progress, 18 procent voor EURES en 21 procent voor Progress-microfinanciering.

3.

Meer informatie

Terug naar boven