r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bruto nationaal inkomen (BNI)

Het bruto nationaal inkomen (BNI) is een maatstaf voor het totale inkomen van een land. Het BNI kan worden uitgerekend door het bruto binnenlands product (BBP) van een land te nemen en daar de inkomsten aan lonen, rente en winsten (de zogenaamde primaire inkomens) die het betreffende land per saldo uit het buitenland ontvangt, bij op te tellen.

Niveau

Delen

1.

EU-contributie

Het BNI is ook van belang voor de bijdrage die lidstaten moeten betalen voor hun lidmaatschap van de Europese Unie (EU). De EU beschikt over een aantal bronnen van inkomsten, de zogenaamde eigen middelen. Eén van de eigen middelen bestaat uit een percentage van hun BNI dat lidstaten moeten afdragen aan de EU. Rijkere landen betalen op die manier meer voor hun lidmaatschap dan armere landen. Overigens heeft Nederland voor de begrotingsperiode 2007-2013 een korting op zijn BNI-afdracht bedongen. In de periode 2014-2020 blijft deze korting grotendeels behouden.

Delen

Terug naar boven