r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Digitale agenda: 'sociale netwerken kunnen meer doen om de privacy van minderjarigen te beschermen'

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 30 september 2011.

Brussel, 30 september 2011 - Volgens een nieuwe reeks tests van de Europese Commissie hebben slechts twee van negen socialenetwerksites (Habbo Hotel en Xbox Live) standaardinstellingen die het persoonlijk profiel van minderjarigen alleen openstellen voor een lijst van goedgekeurde contactpersonen.

De meeste sites geven jongeren echter aan de leeftijd aangepaste veiligheidsinformatie, adviezen en/of educatief materiaal dat specifiek afgestemd is op minderjarigen en beantwoorden verzoeken om hulp. Zeven sites beantwoordden dergelijke verzoeken, in de meeste gevallen in minder dan een dag.

Twee sites (Dailymotion en Windows Live) zorgen ervoor dat minderjarigen standaard alleen door vrienden via openbare of privé-boodschappen kunnen worden gecontacteerd. Op alle geteste sites kunnen minderjarigen door eender wie als vriend worden benaderd. Op zes sites zijn profielen van minderjarigen rechtstreeks toegankelijk voor vrienden van vrienden. Alle geteste sites verstrekken een kortere en meer kindvriendelijke versie van hun gebruiksvoorwaarden.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale agenda, hierover: "Jongeren genieten en profiteren enorm van socialenetwerksites maar zijn zich vaak niet genoeg bewust van gevaren zoals grooming (verlokken van kinderen). Socialenetwerksites moeten hun verantwoordelijkheid ten aanzien van deze jonge mensen ernstig nemen. Ik ben voornemens deze problemen later dit jaar aan te pakken met een omvangrijke strategie om van het internet een veiliger plek voor kinderen te maken door een combinatie van bescherming en empowerment."

In het verslag wordt specifiek gekeken naar de toepassing van de "Safer Social Networking Principles for the EU" op platforms voor blogging (Skyrock), gaming (Xbox Live), foto's en video's (YouTube, Dailymotion, Flickr), virtuele werelden (Habbo Hotel, Stardoll), platforms met bepaalde socialenetwerkingfunctionaliteiten (Windows Live) en platforms die het mogelijk maken persoonlijke profielen aan te maken met het uploaden van blogs, foto's en updates (Yahoo!Pulse). De tests vonden plaats tussen maart en juni 2011.

Het jongste verslag vormt een aanvulling op dat van juni 2011 over de toepassing van de beginselen door veertien specifieke socialenetwerksites (zie IP/11/762).

De Commissie is de regeling voor de onlinebescherming van minderjarigen tegen gevaren zoals grooming en cyberpesten aan het herzien als onderdeel van de doelstelling van de Digitale agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200) om het vertrouwen in het internet te vergroten. Met de resultaten van de twee onderzoeken naar de toepassing van de Safer Social Networking Principles zal rekening worden gehouden in een omvangrijk initiatief dat de Commissie later dit jaar zal nemen om kinderen weerbaar te maken en te beschermen bij het gebruik van nieuwe technologieën.

Achtergrond

"Safer Social Networking Principles for the EU" is een overeenkomst voor zelfregulering die in 2009 door bemiddeling van de Commissie tot stand is gekomen om kinderen veilig online te laten gaan (zie IP/09/232).

Eenentwintig ondernemingen hebben de beginselen tot op heden ondertekend: Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani, Google, Hyves, Microsoft Europe, MySpace, Nasza-klasa, Netlog, One, Rate, Skyrock, VZnet Netzwerke, Stardoll, Sulake, Tuenti, Yahoo! Europe en Zap. Wer-kennt-wen heeft in november 2010 getekend maar is niet getest in het kader van de huidige beoordeling.

Het jongste verslag heeft de volgende resultaten opgeleverd:

  • Alleen Habbo Hotel en Xbox Live hebben standaardinstellingen die de persoonlijke en identiteitsgebonden informatie van minderjarigen alleen zichtbaar maken voor hun lijst van goedgekeurde contactpersonen, ongeacht de hoeveelheid informatie over henzelf die onder hun profiel online is gezet.
  • Voor de zeven andere geteste websites blijkt uit de tests dat een aanzienlijke hoeveelheid persoonlijke informatie - waaronder informatie die na registratie door andere gebruikers was toegevoegd - standaard werd getoond aan gebruikers die niet tot de lijst van goedgekeurde contactpersonen behoorden. Deze informatie leidde niet noodzakelijk tot onmiddellijke herkenning van minderjarigen maar die mogelijkheid bestond toch.
  • Op zes sites waren profielen van minderjarigen rechtstreeks toegankelijk voor vrienden van vrienden. Niet-geregistreerde gebruikers konden toegang verkrijgen tot profielen van minderjarigen via hun blog, of via een video of foto die de minderjarige online had gezet. Zodra van een minderjarige blogs, individuele video's, foto's, videokanalen of fotoreeksen zijn gevonden (bv. via een externe zoekmachine of via een per e-mail doorgezonden link, enz.), wordt toegang tot het profiel van de minderjarige verleend.
  • Acht van de negen geteste sites bieden specifiek op minderjarigen afgestemde informatie over veiligheid, adviezen en/of educatief materiaal (allemaal behalve Windows Live). In Windows Live was de verstrekte informatie meer bestemd voor ouders of opvoeders, hoewel zij ook wel te begrijpen was voor jongeren.
  • Dailymotion, Flickr, Habbo Hotel, Yahoo! Pulse, Skyrock, Stardoll en YouTube bieden informatie over veiligheid aan kinderen en ouders die zowel gemakkelijk te vinden als vlot te begrijpen is.
  • Als standaardinstelling was in slechts één van de negen sites het profiel van een minderjarige te vinden door een zoekoperatie via een interne of externe zoekmachine (bv. Google, Bing of Yahoo!).

Op verschillende websites vormen gebruikersprofielen niet de voornaamste toegangspoort of het voornaamste punt van interesse voor gebruikers. Dit geldt in het bijzonder voor platforms waar foto's of video's worden getoond (photo-sharing/video-sharing), waar gebruikers gewoonlijk een reeks foto's of een videokanaal bekijken maar niet noodzakelijk een gebruikersprofiel zoeken.


Terug naar boven