r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voormalig Europarlementslid Lewandowski: "Parlement is mensvriendelijker"

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 21 september 2011, 9:47.

EP-leden komen uit alle lagen van de bevolking, en ook uit andere EU-instellingen. In hoeverre verschillen de Europese instellingen onderling? En hoe beïnvloeden die ervaringen het werk van deze mensen? Wij spraken met een aantal mensen die van instelling zijn verhuisd. De eerste was Danuta Hübner, ex-commissaris voor Regionaal Beleid. Vandaag spreken we met Janusz Lewandowski, ex-Europarlementslid, nu commissaris voor Financiële programmering en begroting.

Wat heeft deze verandering van Parlement naar Commissie voor u betekend?

In praktische termen was het een revolutionaire verandering. Voordien vertegenwoordigde ik Polen en de Poolse kiezers, nu is Brussel mijn thuis en is Polen één van de landen waar ik naartoe ga voor missies. Maar er zijn nog andere verschillen.

Wat bedoelt u daarmee?

Beide instellingen, zowel het Parlement als de Commissie, hebben een gemeenschappelijke geest en compromis is een kernbegrip, maar het belangrijkste verschil zit in het proces van besluitvorming, en wat er komt nadat het compromis is bereikt. In het Europees Parlement is het proces vaak meer transparant, open, een soort politiek schouwspel. In de Europese Commissie is het meer intern. Nadat de beslissing is gevallen in het college wordt er niet gesproken over verschillen tussen de commissarissen. Het draait allemaal om eenheid en het spreken met één stem

Het Parlement is ook mensvriendelijker, de Commissie is kouder en draait meer rond gedragscodes en procedures.

Bekijkt u het Europees Parlement nu op een andere manier?

Mijn perceptie van het Parlement is zeker veranderd. Maar de belangrijkste reden hiervoor was niet mijn "verplaatsing", maar de nieuwe bevoegdheden van het EP na het Verdrag van Lissabon. Nu is het een volwaardig wetgevend orgaan en een echte begrotingsautoriteit. Het is meer gericht op de wetgeving en besluitvorming dan over resoluties die vaak zeer tijdrovend zijn en weinig praktische betekenis hebben.

Ik weet ook het feit te waarderen dat de Europese geest bewaard is gebleven in het Parlement, ondanks dat er in deze termijn een grotere en sterkere vertegenwoordiging bestaat van eurosceptici.

Helpt uw parlementaire achtergrond bij onderhandelingen met Europarlementsleden?

Mijn insider kennis en begrip van zowel de Parlement als de Commissie zijn een groot voordeel. Wat meer is, ik geloof dat ik meer geniet van geloofwaardigheid (in het Parlement) en dat ik erin geslaagd ben om informele en vriendelijke contacten te leggen in het Parlement, voornamelijk in de begrotingscommissie. Dit is een grote hulp, zeker gedurende de huidige crisissituatie. En mijn ervaring in het Parlement kan ik ook zeker gebruiken voor mijn werkzaamheden in de Commissie.


Terug naar boven