r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Studie laakt ondoorzichtigheid Europese agentschappen

donderdag 15 september 2011, 1:26

STRAATSBURG/NIJMEGEN (ANP) - Agentschappen van de Europese Unie functioneren ondoorzichtig. Het is ook vaak onduidelijk wie de verantwoordelijkheid heeft voor dergelijke instellingen, die zich bijvoorbeeld bezighouden met grondrechten, voedselveiligheid of atoomenergie.

Dat concluderen wetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen na onderzoek in opdracht van SP-Europarlementariër Dennis de Jong. Hun bevindingen worden vrijdag gepresenteerd.

Omdat de agentschappen praktisch zelfstandig opereren, rijst de vraag wie deze organisaties leiden en controleren. De onderzoekers vinden ook dat het teveel aan onafhankelijkheid tot bureaucratie leidt. Ook het toezicht op de uitgaven schiet tekort.

De Jong spreekt over ernstige problemen. Hij wil dat het Europees parlement de effectiviteit van de agentschappen gaat onderzoeken.

Eerder deze week stelde de ChristenUnie in het Europees parlement voor het aantal EU-agentschappen en adviesorganen fors te verminderen. Volgens de CU kan op die manier 500 miljoen euro per jaar worden bezuinigd.

Het eerste agentschap, Euratom, dateert uit eind jaren vijftig. In de jaren zeventig kwamen er twee bij. Inmiddels zijn er ruim 40 in 18 lidstaten, zoals Europol in Den Haag. Sinds 2005 is hun budget praktisch verdrievoudigd van 764 miljoen naar zo'n 2 miljard euro. Voor een lidstaat levert de vestiging van een agentschap werkgelegenheid en prestige op.

Terug naar boven