r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Schuldencrisis: kan een land failliet gaan?

woensdag 14 september 2011, 16:45

AMSTERDAM (ANP) - Een faillissement van Griekenland zou onafwendbaar zijn. Vijf vragen over landen die in financiële nood verkeren.

Kan een land failliet gaan?

Technisch gezien kan een overheid niet failliet gaan. Uiteraard kan een land wel besluiten zijn rentebetalingen en aflossingen te schrappen. Het verschil met een 'reguliere' schuldenaar en een staat is echter dat bij laatstgenoemde een investeerder zich niet kan beroepen op een rechter om te proberen zo veel mogelijk geld terug te halen. De schuldeiser moet maar afwachten wat hij in de toekomst nog krijgt.

Wat gebeurt er bij een bankroet van Griekenland?

Mocht Griekenland zijn financiële verplichtingen verzaken, dan vrezen financiële experts dat houders van Griekse staatsobligaties slechts een deel van hun geld nog terugzien. Dat zou heel wat financiële instellingen met stevige verliezen opzadelen. Voor Griekenland zelf zou het betekenen dat het land niet meer op de kapitaalmarkt kan lenen.

Wat betekent een faillissement voor de inwoners van een land?

Als een land failliet gaat, kan dat ertoe leiden dat alledaagse goederen niet meer beschikbaar zijn. Dat kan komen doordat een land niet meer kan importeren of doordat goederen onbetaalbaar worden door hyperinflatie. Daarnaast is de kans groot dat de overheid geen geld meer heeft om salarissen te betalen. Dat kan ook leiden tot een forse toename van de werkloosheid.

Geldt dat ook voor Griekenland?

De gevolgen voor Griekenland zijn heel moeilijk in te schatten omdat niet duidelijk is of het land de eurozone verlaat bij een bankroet. Zonder euro kan het land zijn concurrentiepositie verbeteren, de schuldenlast wordt dan echter zo goed als zeker ondraagbaar. Daarnaast is het ook nog lid van de Europese Unie, die ook nog een helpende hand kan bieden in zware tijden.

Zijn er eerder landen 'failliet' gegaan?

Argentinië is het bekendste voorbeeld uit de recente geschiedenis. Op enig moment besloot de Argentijse overheid zijn schuldeisers de wacht aan te zeggen. Argentinië raakte hierdoor afgesloten van de internationale financiële markten. Het land kwam tijdens de 'tangocrisis' van begin deze eeuw zo diep in de problemen dat de ruilhandel weer veel werd toegepast. Dankzij een sterke groei in de afgelopen jaren heeft het de economische crisis echter overtuigend achter zich gelaten.

Terug naar boven