r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Opening MI Zomerconferentie 2011, Den Haag

Kloosterkerk
datum 25 augustus 2011 16:30 - 18:00
plaats Den Haag
locatie Kloosterkerk Toon locatie
aanwezigen J.P.H. (Piet Hein) Donner, E.M. (Ed) d' Hondt e.a.
organisatie Montesquieu Instituut (MI)

Hoe vergroten we het tanend vertrouwen in de instellingen van onze democratische rechtsstaat? Waarom kraken de pijlers soms vervaarlijk? Welke krachten en tegenkrachten zijn aan het werk? Ed d'Hondt (voorzitter Montesquieu Instituut) licht het programma van de Zomerconferentie 2011 'Bouwen aan Vertrouwen: Krakende Pijlers van onze Democratische Rechtsstaat' prikkelend toe. Daarna geeft minister Piet Hein Donner zijn visie over de staat van het vertrouwen in Nederland.

Voor meer informatie over de Montesquieu Instituut Zomerconferentie 2011 (incl. het volledige programma), klik hier.

NB. Toegang is vrij, maar aanmelding vereist.


Inhoud

1.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa.

Het instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

2.

Meer over...

Terug naar boven