r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-burger op vakantie heeft recht op hulp van andere EU-ambassade wanneer eigen land geen vertegenwoordiging heeft

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 27 juli 2011.

Europese Commissie - Persbericht

Brussel, 27 juli 2011 - Dit jaar is een op zes Europeanen voornemens om zijn belangrijkste vakantie buiten de EU door te brengen (zie bijlage). In totaal maken Europeanen jaarlijks ongeveer 90 miljoen zaken- of plezierreizen buiten de EU. Maar wat als u in het buitenland hulp nodig heeft en uw land geen ambassade of consulaat heeft in het land waar u verblijft? Alle EU-burgers hebben een aantal Europese burgerschapsrechten. U kunt bijvoorbeeld de ambassade of het consulaat van een andere EU-lidstaat om bijstand verzoeken wanneer uw eigen land niet vertegenwoordigd is. Dat recht geldt in alledaagse situaties, zoals een verloren of gestolen paspoort, een ernstig ongeval of een ernstige ziekte, maar ook in crisissituaties zoals de recente gebeurtenissen in Libië. Om dat recht beter bekend te maken, zal op alle nieuwe paspoorten in de EU informatie over consulaire bescherming worden afgedrukt samen met het adres van de speciale EU-website waarop nadere gegevens te vinden zijn over de plaatsen waar u hulp kunt vinden tijdens uw vakantie buiten de EU: www.consularprotection.eu. 20 EU-lidstaten doen dat reeds of hebben bevestigd dat te zullen doen voor alle af te geven nieuwe paspoorten1. Ook de overige lidstaten zullen dat naar verwachting spoedig doen.

"Wanneer EU-burgers deze zomer naar het buitenland reizen, is het belangrijk dat zij hun rechten kennen”, zei vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. “Zij hebben het recht om elke ambassade of elk consulaat van een EU-lidstaat in een land buiten de EU om hulp te vragen wanneer hun eigen lidstaat daar niet is vertegenwoordigd. Zij hebben recht op bescherming onder dezelfde voorwaarden als onderdanen van de lidstaat van de ambassade waartoe zij zich wenden. Om deze rechten te versterken en de dagelijkse consulaire bescherming gemakkelijker te maken, zal de Europese Commissie in de komende zes maanden wetgevende maatregelen voorstellen over de coördinatie en de financiële vergoeding. Consulaire bescherming is een kwestie van Europese solidariteit. Burgers moeten weten waar zij hulp kunnen krijgen wanneer zij in nood zijn. Zij zouden zich geen zorgen hoeven te maken over administratieve procedures."

Slechts in de Verenigde Staten, China en Rusland zijn alle 27 EU-lidstaten diplomatiek vertegenwoordigd. Uit de crisissituaties in Libië, Egypte en Jemen is gebleken dat consulaire bijstand voor gestrande onderdanen van andere lidstaten belangrijk is. Toen bijvoorbeeld de crisis in Libië uitbrak, bevonden zich daar ongeveer 6 000 EU-burgers, maar hadden slechts acht lidstaten er een vertegenwoordiging. Consulaire bescherming is ook belangrijk in alledaagse situaties, zoals een verloren of gestolen paspoort, een ernstig ongeval of een ernstige ziekte, arrestatie of hechtenis.

Achtergrond

De EU-Verdragen garanderen alle EU-burgers het recht op gelijke behandeling in verband met bescherming door de diplomatieke en consulaire instanties van een lidstaat wanneer zij buiten de EU een reis maken of wonen en hun eigen land niet vertegenwoordigd is (zie artikel 20, lid 2, onder c), en artikel 23 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; artikel 46 van het EU-Handvest van de grondrechten). In bijna alle landen van de wereld is er ten minste één EU-lidstaat niet vertegenwoordigd.

Hoewel 62% van de Europeanen van de ambassade van een andere EU-lidstaat dezelfde hulp zou verwachten als die welke zij van hun eigen ambassade zouden krijgen, zijn niet alle Europeanen en consulaire ambtenaren bekend met de EU-dimensie van consulaire bescherming.

In haar Verslag over het EU-burgerschap van oktober 2010 (zie IP/10/1390 en MEMO/10/525) heeft de Commissie zich ertoe verbonden de doeltreffendheid van het recht van de EU-burgers op bescherming in derde landen te verhogen door middel van wetgevende maatregelen en betere voorlichting.

Op 23 maart 2011 heeft de Commissie een speciale website over consulaire bescherming geopend - www.consularprotection.eu - waar EU-burgers die naar een land buiten de EU reizen, reisadvies kunnen vinden alsook de contactgegevens van de dichtstbijzijnde ambassade (IP/11/355). De Commissie zal nog dit jaar wetgevingsvoorstellen indienen om:

  • de rechtszekerheid over de draagwijdte, de voorwaarden en de procedures van consulaire bescherming te verbeteren en de middelen optimaal te gebruiken, onder meer in crisissituaties;
  • de coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen vast te stellen die nodig zijn voor de dagelijkse consulaire bescherming van niet-vertegenwoordigde EU-burgers en de kwestie van de financiële vergoeding van consulaire bescherming in crisissituaties te regelen.

Nadere informatie

Bijlage:

Reisplannen en - bestemmingen van EU-burgers

Bron: Eurobarometer over toerisme, mei 2011

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_328_en.pdf

Voorbeeld van een EU-paspoort dat recht geeft op consulaire bescherming

 

Contactpersonen:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

1 :

België, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Zweden, het Verenigd Koninkrijk.


Terug naar boven