r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Minister De Jager probeert onduidelijkheid cijfers reddingsplan Griekenland weg te nemen

dinsdag 26 juli 2011, 17:30

BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - Niet zonder trots stond premier Mark Rutte na de eurotop van vorige week donderdag de pers te woord. Hij kon een mooi resultaat voorleggen, vond hij.

Nederland wilde dat de nieuwe steun voor Griekenland voor een groot deel door banken en andere private partijen zou worden betaald. En dat was gelukt. Van de 109 miljard euro die Athene tot 2014 ontvangt, zou 50 miljard voor rekening van de private sector komen. Rutte had er hard voor onderhandeld, liet hij weten. ,,Ik zit hier niet voor de gezelligheid.''

Maar de tevredenheid van de premier heeft niet lang standgehouden. Al kort na zijn persconferentie doken er berichten op dat de 50 miljard van de banken niet van de 109 miljard publieke steun afgetrokken moest worden, maar er juist bij opgeteld. Met andere woorden: de Griekse steun zou uitkomen op 159 miljard.

Rutte liet het verhaal door een topambtenaar tegenspreken. Een Nederlandse woordvoerder stuurde de Brusselse correspondenten voor de zekerheid nog een toelichtend sms'je. Maar de dag daarop werd duidelijk dat de Europese Commissie en ook de meeste andere eurolanden uitgaan van een totale bijdrage van 159 miljard voor Griekenland in de periode tot 2014.

Had Rutte de pers verkeerd geïnformeerd? Of erger misschien nog: hadden hij en zijn topambtenaar de gemaakte afspraken niet begrepen?

In een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer probeerde minister Jan Kees de Jager van Financiën maandagavond de feiten op een rijtje te zetten. Inderdaad: de EU en het Internationaal Monetair Fonds betalen 109 miljard aan de Grieken. Dat bedrag is bedoeld voor de periode tot 2020, maar om boekhoudkundige redenen moet het al voor 2014 op tafel komen. Inclusief de private bijdrage van 50 miljard kan Athene dus tot 2014 159 miljard tegemoetzien. Daarbij moet echter worden aangetekend dat de private partijen tot 2020 in totaal 106 miljard betalen, bijna net zo veel als de publieke sector dus.

Uit de brief van De Jager valt af te leiden dat Rutte de uitkomst van de eurotop op zijn zachtst gezegd onvolledig en wat rooskleurig heeft voorgesteld. Ingewijden merken ter verontschuldiging op dat de premier niet de enige was die in de fout ging. Na afloop van de bijeenkomst heerste alom verwarring over wat er precies was afgesproken en deden diverse bedragen de ronde.

Volgens betrokkenen eindigde de eurotop nogal abrupt en chaotisch. In plaats van eerst af te stemmen wat precies de boodschap was, haasten de regeringsleiders zich naar hun eigen media met complete verwarring tot gevolg. Rutte zit nu met de gebakken peren.

Delen

Terug naar boven