r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Algemene Rekenkamer positief over EU-lidstaatverklaring 2010

dinsdag 17 mei 2011, 14:42

DEN HAAG (PDC) - De Algemene Rekenkamer is over het algemeen positief over de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2010. De Rekenkamer is echter kritisch over de fout aanbestede gelden uit het Europees Landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de onvolledige weergave van geconstateerde fouten in declaraties voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De EU-lidstaatverklaring, gericht aan de Europese Commissie en het Nederlandse parlement, heeft als doel beheer, controle en verantwoording over Europees geld dat is besteed door de lidstaat en de Europese Commissie gezamenlijk, te verbeteren. De EU-lidstaatverklaring, voor het vijfde jaar afgegeven door de minister van financiën namens het Nederlandse kabinet, verantwoordt 1.068,7 miljoen euro aan gedeclareerde uitgaven.

Door een foute berekening van het oppervlakte van agrarische bedrijven kreeg Nederland 14,5 miljoen aan onterechte Europese subsidies. De Algemene Rekenkamer is kritisch over de wijze waarop de minister van EL&I dit probleem heeft opgelost omdat het in strijd zou zijn met Europese regelgeving.

In het jaarlijkse oordeel van de Algemene Rekenkamer wordt ervoor gepleit ook de Nederlandse afdrachten aan de Europese Unie in de EU-lidstaatverklaring op te nemen, zodat alle Europese geldstromen in kaart worden gebracht. Het kabinet heeft echter negatief gereageerd op deze aanbeveling. Daarnaast zou een samenwerkingsproject van de Algemene en Europese Rekenkamers betreffende de twee landbouwfondsen de controle van Europese geldstromen moeten verbeteren.

Bron: Algemene Rekenkamer

Terug naar boven