r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement doet dringende oproep voor regelgeving voor gekloonde voedingsmiddelen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 11 mei 2011, 18:03.

EP-vicevoorzitter Gianni PITTELLA betreurde het dat levensmiddelen afkomstig van gekloonde dieren in de EU zonder etikettering verkocht mogen blijven worden, in een debat over stukgelopen onderhandelingen voor regels inzake 'nieuwe voedingsmiddelen'. Rapporteur Kartika Liotard (GUE/NGL, NL) onthulde dat verklaringen van het Hongaarse voorzitterschap en de Commissie, die het standpunt van het EP strijdig met WTO regels hadden genoemd, advies van de juridische dienst van de Raad zelf tegenspraken.

Pittella deed een dringend beroep op de Commissie om een nieuw wetgevingsvoorstel in te dienen.

Liotard las een intern document van de juridische dienst van de Raad voor, dat stelde: "Het verbod op levensmiddelen afkomstig van nakomelingen van gekloonde dieren zou kunnen worden gerechtvaardigd op grond van ethische overwegingen van de consument". Ze vroeg of dit juridisch advies wel naar behoren verspreid was onder de lidstaten in de Raad.

Een vertegenwoordiger van de Hongaarse minister Eniko Györi antwoordde dat er wel een reële bezorgdheid was wat de internationale handelsregels betreft, die ook in het bewuste juridisch advies werd aangehaald. John Dalli verzekerde de Europarlementsleden dat er geen onnodige vertragingen zouden optreden bij het voorstellen van de nieuwe wetgeving.


Terug naar boven