r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Groot deel EU-verantwoording 2009 goedgekeurd door Europarlement

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 10 mei 2011, 15:47.

Het Europees Parlement heeft dinsdag het overgrote deel van de financiële uitgaven van de Europese Unie in 2009 goedgekeurd. Alleen de goedkeuring (kwijting) voor de Europese Politieacademie, het Geneesmiddelenbureau en de Raad van ministers is uitgesteld.

Het Europees Parlement is de kwijtingautoriteit. Als jaarlijkse rekeningen zijn gecontroleerd en afgesloten, besluit het Parlement - op advies van de Raad van ministers - of het wel of geen kwijting verleent aan de Europese Commissie en de andere instellingen en agentschappen. Met het verlenen van kwijting, ontslaat het EP de Commissie van haar verantwoordelijkheid voor het management van een begroting, waarmee die begroting formeel wordt afgesloten.

Europese Commissie

Het Parlement heeft de uitgaven van de Europese Commissie goedgekeurd na een toezegging dat de administratie van en toezicht op uitgaven in de lidstaten onder zogenaamde 'gedeelde verantwoordelijkheid' - 80% van de totale uitgaven van de EU - verbeterd wordt. Bovendien wil het EP dat politici in lidstaten meer politieke verantwoordelijkheid nemen voor de uitgaven in hun land door nationale autoriteiten door 'nationale beheersverklaringen' af te geven.

Commissaris Algirdas ŠEMETA (Antifraude en controle) heeft toegezegd hier bij de lidstaten op aan te zullen dringen. Ook op andere eisen van het EP reageerde hij positief. Zo zullen betalingen in de toekomst systematisch worden stopgezet als management en toezicht in een land niet goed functioneren. Ook maakt hij meer werk van het terugvorderen van ten onrechte uitbetaalde gelden en wil hij de procedures voor Europese betalingen eenvoudiger maken.

Resultaat van de stemming: 570 voor, 75 tegen, 13 onthoudingen.

Europese Politieacademie

De kwijting aan de directeur van het Politiecollege, gevestigd in Bramshill (VK), is uitgesteld omdat het management nog steeds niet in lijn is met het financieel reglement van de EU. De Politieacademie was in 2008 het enige agentschap waaraan de kwijting uiteindelijk geweigerd werd.

Resultaat van de stemming: 569 voor, 9 tegen, 10 onthoudingen

Europees Geneesmiddelenbureau

Ook de kwijting aan het in Londen gevestigde Geneesmiddelenbureau is uitgesteld. EP-leden vrezen dat de onafhankelijkheid van externe deskundigen die wetenschappelijke evaluaties van nieuwe medicijnen voor menselijk gebruik uitvoeren onvoldoende gewaarborgd is. Sommige EP'ers verdenken externe deskundigen die betrokken waren bij de evaluatie van het afslankmiddel Benfluorex van tegenstrijdige belangen. Bovendien zouden Europese aanbestedingsregels niet zijn gevolgd en zijn de criteria bij de aanname van nieuw personeel onduidelijk.

Resultaat van de stemming: 620 voor, 7 tegen, 12 onthoudingen.

Raad van ministers

De kwijting aan de Raad van ministers is uitgesteld tot de herfst. EP-leden vinden dat de Raad onvoldoende meewerkt om het EP zijn kwijtingstaak naar behoren te laten vervullen, vooral waar het gaat om toegang tot informatie en beantwoorden van vragen.

Resultaat van de stemming: 637 voor, 4 tegen, 13 onthoudingen

Eigen begroting van het Europees Parlement

Met het oog op de eigen begroting wil het Parlement laten zien dat het kostenbewust is door een aantal bezuinigingsvoorstellen te doen. Tijdens werkgroepvergaderingen hoeft voortaan alleen nog maar in vertolking in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Pools te worden voorzien. Andere talen worden slechts op uitdrukkelijk verzoek aangeboden. Ook moet het gebruik van dienstauto's voor lange ritten worden beperkt en wil het EP voorkomen dat Parlementariërs elkaars familie in dienst nemen. Ook dringt het EP aan op een grondige analyse van de eigen begroting om mogelijkheden voor kostenbesparingen op de lange termijn te identificeren.

Resultaat van de stemming: 534 voor, 91 tegen, 25 onthoudingen.


Delen

Terug naar boven