r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Staatssecretaris Knapen wil dat jeugd meer debatteert over Europa

Met dank overgenomen van Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), gepubliceerd op maandag 9 mei 2011.

Europa is te belangrijk voor de toekomst om er niet met jongeren over te discussiëren. Dat stelde staatssecretaris Ben Knapen maandag, op de Dag van Europa, tijdens een persconferentie met schoolkranten op het College de Heemlanden in Houten. Om dat debat aan te moedigen lanceerde hij een Facebookpagina over Europa.

Op Facebook (www.facebook.nl/EuropaNL) laat het ministerie van Buitenlandse Zaken zien wat het doet om te zorgen dat Nederland goed uit de verf komt in Europa; wat is voor Nederland belangrijk, waar staan we voor, waar zijn we kritisch over en wat vinden we juist heel goed? Maar de pagina biedt vooral ook ruimte voor input van jongeren zelf; wat vinden zij belangrijk, wat is hun mening en wat zouden zij graag aan staatssecretaris Ben Knapen willen vragen? Knapen belooft zelf ook regelmatig zijn gezicht te laten zien op Facebook. Zo zal hij bijvoorbeeld, via de site, een prijs uitreiken voor het beste schoolkrantartikel over Europa.

"Jongeren hebben Europa veel te bieden en andersom. Er zijn veel Nederlandse jongeren die niet terugdeinzen voor Europa en de kansen en mogelijkheden die Europa te bieden heeft voluit benutten. Dat wil niet zeggen dat ze geen kritiek hebben op Europa. Integendeel", zei Knapen. "Juist omdat we zowel politiek als economisch gezien onlosmakelijk met Europa verbonden zijn en blijven moeten we kritische vragen stellen over Europa. Hoe verhoudt Nederland zich tot Europa en hoe verhoudt Europa zich tot de rest van de wereld? Deze vragen zijn voor de toekomst van Nederlandse jongeren cruciaal."

Knapen bezocht in het kader van de Dag van Europa ook nog twee andere scholen. De dag begon met een bezoek aan groep 7 van Basisschool De Morgenster in Amsterdam Zuidoost. Tijdens hun dagelijkse kringgesprek spraken de leerlingen met de staatssecretaris aan de hand van foto’s en voorwerpen die hen doen denken aan Europa.

Na de persconferentie in Houten ging Knapen door naar het ROC Zadkine College in Rotterdam. Hier ging hij in debat met derdejaars studenten van de MBO- opleiding Internationale Handel. Een aantal van deze studenten heeft stage gelopen in een andere EU-lidstaat. De jongeren hadden het met de staatsecretaris over het belang van internationale handel voor de economie van Nederland. Worden zij in de toekomst ook Nederlandse ondernemers die handel drijven in Europa? Wat heeft Europa hen te bieden? Welke obstakels zien ze hierbij op hun pad? Wat vinden ze van Europese regelgeving? En hoe kijken ze tegen werknemers uit Polen en andere EU-lidstaten aan, die (ook) in Nederland willen werken?

Op de Dag van Europa wordt in alle EU-lidstaten stil gestaan bij het feit dat op 9 mei 1950 de Franse minister Robert Schuman zijn ambitieuze visie uiteenzette over een Europese organisatie, die later zou uitgroeien tot de Europese Unie.

Delen op: Twitter, Hyves, Facebook of LinkedIn


Delen

Terug naar boven