r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Logo ECN Energy research Centre of the Netherlands

Dit instituut doet onderzoek naar energietechnologie. Het gaat daarbij vooral om de toepassing van duurzame energie (zoals zonne- en windenergie), energiebesparing en een schoon gebruik van fossiele brandstoffen.

Het ECN laat zich bij de selectie van onderzoeksonderwerpen leiden door de vraag vanuit de publieke sector (bijvoorbeeld ministeries, de Europese Unie en maatschappelijke groeperingen) en vanuit het bedrijfsleven. Het grootste deel van de financiering voor het ECN komt van de overheid. Door nieuwe middelen in te zetten in de energiesector werkt het ECN aan technologische innovatie. Daarnaast worden beleidsstudies geschreven met daarin verschillende scenario's voor de toekomstige energievoorziening van Nederland en Europa.

Terug naar boven