r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plannen voor een EU-winsttaks nog niet van de baan

woensdag 4 mei 2011, 15:13

DEN HAAG (PDC) - Nederland zal waarschijnlijk toch mee moeten gaan met het plan voor een gemeenschappelijke grondslag voor winstbelasting. Afgelopen vrijdag protesteerde Nederland nog fel tegen de Europese plannen.

Het gelijktrekken van de winstbelasting zou Nederland een nadeel van 1,69% van het bruto binnenlands product (bbp) bezorgen. De Tweede Kamer is daarnaast bang voor de mogelijk hoge kosten van het systeem.

Toch is het goed mogelijk dat het systeem er ondanks de bezwaren komt. Onder andere omdat een gemeenschappelijke winstbelasting aantrekkelijk is voor bedrijven. Als Nederland niet meedoet met de gelijkstelling zullen bedrijven zich minder snel in Nederland vestigen, wat weer nadelig is voor de Nederlandse economie.

Wanneer de plannen voor de winstbelasting geen meerderheid binnen de EU behalen, kan het nog via een zogenaamde 'versterkte samenwerking' worden geregeld. Hierin werken minimaal negen lidstaten samen op een bepaald terrein.

Een gemeenschappelijke grondslag voor winstbelasting zorgt voor verlaagde kosten voor bedrijven. Zij hebben nu vaak nog te maken met moeilijke verrekenprijzen bij transacties naar het buitenland. Daarnaast is een gelijk belastingsysteem belangrijk voor een sterkere interne markt. De EU zou zo een betere concurrentiepositie krijgen ten opzichte van bijvoorbeeld de VS en Aziatische landen.

Bron: Het Financieele Dagblad

Delen

Terug naar boven