r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Zes onderzoeksprojecten met nieuwe technologieën krijgen EU-subsidie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 4 mei 2011.

Op de FET11-conferentie en -tentoonstelling in Boedapest heeft de Europese Commissie vandaag aangekondigd welke zes onderzoeksprojecten zij heeft geselecteerd om mee te dingen naar twee topposities in het onderzoek naar toekomstige en opkomende technologieën (Future and Emerging Technologies - FET). De zes kandidaten krijgen elk ongeveer 1,5 miljoen euro om hun voorstel gedurende het komende jaar nader uit te werken, waarna slechts twee ervan zullen worden geselecteerd. Het doel van deze vlaggenschipinitiatieven is om grote doorbraken te realiseren op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën (ICT), die oplossingen kunnen bieden voor enkele van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. De twee voor langetermijnfinanciering geselecteerde initiatieven zullen gedurende 10 jaar lopen, elk met een totale begroting van maximaal 100 miljoen euro per jaar.

Neelie Kroes , vicevoorzitster van de Commissie, bevoegd voor de Digitale Agenda, verklaarde: "De vandaag bekend gemaakte finalisten leggen de basis voor de innovatie van morgen. In Europa zijn sommige van de meest vooraanstaande onderzoekers ter wereld op het zeer inspirerende gebied van de toekomstige en opkomende technologieën werkzaam. Door onze krachten te bundelen en de grote actuele uitdagingen aan te gaan, kan Europese, nationale en regionale financiering resulteren in innovaties die een antwoord bieden op problemen zoals neurodegeneratieve aandoeningen en klimaatverandering."

De finalisten zijn (in alfabetische volgorde):

  • FuturICT Knowledge Accelerator and Crisis-Relief System (Toekomstige ICT-kennisversneller en crisisbeheerssysteem). Met ICT kunnen enorme hoeveelheden gegevens en complexe situaties worden geanalyseerd om zo natuurrampen beter te voorspellen of door de mens veroorzaakte rampen met grensoverschrijdende en zelfs continentoverschrijdende gevolgen te bestrijden.
  • Graphene Science and technology for ICT and beyond (Grafeenwetenschap en -technologie voor ICT en verder). Grafeen is een nieuwe materiaalvorm, ontwikkeld via manipulatie op atomaire of moleculaire schaal, die wellicht silicium zal vervangen als het wondermateriaal van de 21e eeuw.
  • Guardian Angels for a Smarter Planet (Beschermengelen voor een slimmere planeet). Kleine apparaatjes zonder batterijen die werken als autonome personal assistants en die kunnen, voelen, rekenen en eventueel communiceren terwijl zij zich voortbewegen in de bloedstroom.
  • The Human Brain Project (Het project Menselijk Brein). Inzicht in de wijze waarop de menselijke hersenen werken kan leiden tot nieuwe breingerelateerde ontwikkelingen waarvan computerarchitectuur, neurowetenschappen en geneeskunde kunnen profiteren.
  • IT Future of Medicine (IT-toekomst van de geneeskunde). De digitale technologie biedt de mogelijkheid op de persoon toegesneden geneeskundige zorg te verlenen, gebaseerd op moleculaire, fysiologische en anatomische gegevens die bij individuele patiënten zijn verzameld en die worden verwerkt op basis van wereldwijd geïntegreerde medische kennis.
  • Robot Companions for Citizens (Robotgezelschap voor burgers). Intelligente robots met zachte huid hebben hoogontwikkelde perceptieve, cognitieve en emotionele vaardigheden en kunnen daardoor mensen bijstaan, wat de manier waarop mensen interageren met machines radicaal kan veranderen.

Om echt baanbrekend te kunnen zijn, moeten de FET Flagship-kandidaten verder kijken dan het traditionele ICT-onderzoek en ideeën uitwisselen met specialisten op andere onderzoeksterreinen, zoals de medische wetenschap, materiaalkennis, neurowetenschappen en neurorobotica.

Om dergelijke fundamentele onderzoeksuitdagingen met succes te kunnen aangaan, is een gecombineerde inspanning van topwetenschappers uit geheel Europa vereist. De meeste vandaag aangekondigde voorstellen krijgen ruggensteun van talrijke ondernemingen en agentschappen die onderzoek financieren van honderden wetenschappers.

Ook de gecombineerde middelen van de kaderprogramma's voor onderzoek van de EU, de nationale en regionale onderzoeksprogramma's en de industrie zullen daarvoor nodig zijn. Ter vergelijking, een eerder initiatief om het menselijk genoom volledig in kaart te brengen vergde 13 jaar lang de inzet van honderden wetenschappers uit heel de wereld en kostte meer dan 3 miljard US-dollar (ongeveer 2,1 miljard euro). De kosten van FET flagship-projecten liggen in dezelfde orde van grootte, maar de baten kunnen ook enorm zijn.

Achtergrond

Flagship-wedstrijd: In 2010 heeft de Commissie Europa's wetenschappers uitgenodigd de uitdagingen te benoemen en projectvoorstellen in te dienen. Uit de 21 ontvangen projectvoorstellen heeft een panel van deskundigen zes initiatieven geselecteerd met het grootste potentieel qua wetenschappelijke doorbraken en met de grootste impact op de maatschappelijke en industriële uitdagingen voor Europa.

Toekomstige en opkomende technologieën (FET): FET is de incubator en padvinder voor nieuwe ideeën en thema's voor langetermijnonderzoek op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën (ICT). Het programma wordt beheerd door het directoraat-generaal Informatiemaatschappij & media van de Commissie. De missie van FET is om verder te gaan dan de conventionele grenzen van ICT en onontgonnen gebied te betreden waarbij steeds grotere nadruk komt te liggen op samenwerking met andere wetenschappelijke disciplines (zoals biologie, chemie, nanowetenschappen, neuro- en cognitieve wetenschappen, etnologie, sociale wetenschappen, economie) en disciplines uit de geesteswetenschappen.

Het programma 'Toekomstige en opkomende technologieën' is in 1989 van start gegaan. Drie recente Nobelprijswinnaars, Theodor Hänsch, Albert Fert en Peter Grünberg, waren elk betrokken bij onderzoeksprojecten die in het kader van het FET-programma waren gefinancierd.

FET wordt gefinancierd met middelen van het zevende kaderprogramma voor onderzoek van de EU (KP7). De Europese Commissie verhoogt de KP7-begroting voor FET-onderzoek met 20% per jaar, te beginnen met 100 miljoen euro nu, en de lidstaten wordt verzocht hun desbetreffende begrotingen even sterk te verhogen. De Commissie financiert FET-onderzoek met in totaal 500 miljoen euro voor de periode 2010-2013.

Baanbrekende toekomstige en opkomende technologieën staan momenteel centraal op het FET11-evenement in Boedapest (www.fet11.eu). Op deze conferentie en tentoonstelling over visionair, zeer risicovol en langetermijnonderzoek op het gebied van informatiewetenschappen en -technologie worden nieuwe interdisciplinaire ideeën gezaaid die de toekomst vorm zullen geven.

Voor meer informatie

MEMO/11/270

MEMO/11/271

http://www.fet11.eu/about/fet-flagships

Website Digitale Agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Website Neelie Kroes: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


Terug naar boven