r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europarlementariër Duff over plan electorale hervormingen Europarlement

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 19 april 2011, 16:49.

Iedere EU-burger heeft sinds 1979 de kans om te stemmen in Europese verkiezingen en zijn EP-lid te verkiezen. Maar de verkiezingsregels zijn essentieel dezelfde gebleven sinds de oprichting. Andrew Duff (ALDE) vindt dat de tijd rijp is om de electorale procedures te hervormen, om zo de populariteit en legitimiteit van het EP te vergroten en zo een sterker en meer populair leiderschap te verzekeren.

De commissie voor constitutionele zaken heeft vandaag het voorstel van Duff goedgekeurd. Het voorstel wordt waarschijnlijk gestemd tijdens de plenaire in juni. Er is een amendement nodig over een clausule in het Verdrag van de EU om het nieuwe systeem in te voeren tegen de volgende verkiezingen van 2014.

Wat zal er veranderen?

Duff stelt in zijn verslag een pan-Europese lijst voor van 25 kandidaten, gebalanceerd op geslacht en nationaliteit, waar ten minste een derde van de lidstaten in vertegenwoordigd is. Als de voorstellen in wetten worden omgezet, zullen tijdens de volgende Europese verkiezingen, in 2014, 751 nationale EP-leden verkozen worden plus een extra 25 EP-leden die zullen verkozen worden op een pan-Europese lijst. "De verkiezingen zullen een Europese dimensie krijgen, wat ze nu missen", stelt Duff. Deze lijst zal een halfopen lijst zijn, wat betekent dat de kiezers zullen kunnen kiezen tussen een lijststem of stemmen voor individuele kandidaten op eenzelfde lijst.

De hervorming om EU-populariteit te doen stijgen

Duff ziet deze hervorming als een gelegenheid om de mensen aan boord te krijgen die "opgegeven hebben voor de nationale politieke partijen." De introductie van de transnationale lijsten zal de bestaande EU-partijen, die nog niet toegelaten zijn om campagne te voeren, omvormen tot echte campagneorganisaties. Hun kandidaten zullen steun en rekrutering zoeken in verschillende lidstaten en dat moet de "Europese dimensie van de verkiezingen aanwakkeren."

De 25 kandidaten van de transnationale lijsten zullen hoogstwaarschijnlijk Europese politici zijn met leidinggevende functies of Europese beroemdheden die niet rechtstreeks iets met de politiek te maken hebben, "het kan nuttig zijn om het EP wat te kruiden met opvallende mensen om het publiek mee te krijgen", aldus Duff.

Mogelijke kritieken…

Op de kritiek dat nationale politieke partijen benadeeld zouden worden antwoordt Duff dat de Europese politieke klasse mee moet met haar tijd: "Tot zover zijn nationale parlementsleden er niet in geslaagd om de Europese burgers te koppelen met de EU. Het is tijd voor verandering!" Ook vindt de rapporteur niet dat kleine lidstaten benadeeld zullen worden, "de EP-leden vertegenwoordigen burgers en geen staten. Met het nieuwe schema zullen kiezers de keuze krijgen om te stemmen voor kandidaten van een andere nationaliteit, en de idee dat alle van de 25 EP-leden Duitsers zullen zijn is absurd."

REF. : 20110415STO17908

Nadere informatie :


Terug naar boven