r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie actualiseert 'zwarte lijst' EU van luchtvaartmaatschappijen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 19 april 2011.

De Europese Commissie heeft vandaag de voor de zeventiende keer bijgewerkte lijst van in de Europese Unie verboden luchtvaartmaatschappijen vastgesteld. Sommige luchtvaartmaatschappijen, waaronder vier vrachtluchtvaartmaatschappijen uit Indonesië en één luchtvaartmaatschappij uit Oekraïne, zijn van de lijst gehaald omdat de veiligheidsproblemen naar behoren zijn aangepakt. Geen enkele Mozambikaanse luchtvaartmaatschappij mag echter nog op de EU vliegen, en dat geldt ook voor twee specifieke vliegtuigen van Air Madagascar. In beide gevallen is er sprake van grote tekortkomingen op veiligheidsgebied en moet doortastend worden opgetreden. Alle besluiten werden unaniem gesteund door het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart, dat bestaat uit deskundigen uit de lidstaten.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer, zei hierover het volgende: “De Commissie is bereid samen te werken met de autoriteiten van de landen die veiligheidsproblemen hebben om die problemen zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. Maar in de tussentijd komt veiligheid wel op de eerste plaats; daarmee mag niet worden geschipperd. Wanneer wij over bewijzen beschikken dat luchtvaartmaatschappijen niet veilig opereren, dan moeten wij maatregelen nemen om alle veiligheidsrisico’s uit te sluiten.”

Naar aanleiding van het unanieme advies van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart heeft de Commissie vandaag de voor de zeventiende keer bijgewerkte lijst van verboden luchtvaartmaatschappijen vastgesteld. De nieuwe lijst vervangt de vorige, van november 2010; de lijst kan worden geraadpleegd op de website1 van de Commissie.

Het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart, dat van 5 tot en met 7 april bijeen is gekomen, heeft ook verschillende Europese luchtvaartmaatschappijen onderzocht. De Commissie roept de overheden van verschillende lidstaten dringend op hun toezicht op deze luchtvaartmaatschappijen te verbeteren, om ervoor te zorgen dat alle in Europa gevestigde luchtvaartmaatschappijen overeenkomstig de hoogste veiligheidsnormen werken.

De actualisering van de lijst betekent ook dat het eerder geldende verbod voor vier Indonesische vrachtluchtvaartmaatschappijen - Cardig Air, Republic Express, Asia Link en Air Maleo - wordt opgeheven. Dit komt omdat de Indonesische overheid krachtdadig tegen deze maatschappijen is opgetreden om ervoor te zorgen dat zij veilig opereren. De beperkingen voor de Oekraïense luchtvaartmaatschappij UMAir zijn ook opgeheven, nadat duidelijk was gebleken dat de prestaties van die maatschappij waren verbeterd.

De Angolese, Cambodjaanse, Kazachse en Kirgizische autoriteiten hebben hun inspanningen om de internationale veiligheidsnormen dwingend op te leggen geïntensiveerd. Daarom zijn sommige bedrijven, die zich niet langer bezighouden met commercieel luchtvervoer, van de lijst gehaald.

Om ervoor te zorgen dat de activiteiten van bepaalde luchtvaartmaatschappijen geen veiligheidsrisico’s opleverden, heeft de Commissie met unanieme steun van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart besloten in twee gevallen exploitatiebeperkingen op te leggen. In de eerste plaats heeft zij een exploitatieverbod opgelegd aan alle in Mozambique geregistreerde luchtvaartmaatschappijen, vanwege de grote tekortkomingen van de burgerluchtvaartautoriteiten van dat land, waarover door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) is bericht in het kader van haar universeel programma voor controle op het veiligheidstoezicht. De Commissie heeft ook beperkingen opgelegd aan twee door Air Madagaskar geëxploiteerde vliegtuigen van het type Boeing 767, gezien de aanslepende tekortkomingen bij de exploitatie daarvan en het toezicht daarop.

De Commissie en de leden van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart erkennen de inspanningen van de overheden van de betrokken landen om het huidige burgerluchtvaartstelsel te hervormen en de veiligheid te verbeteren, zodat de doeltreffende toepassing van de internationale veiligheidsnormen kan worden gegarandeerd. De Commissie is bereid om deze hervormingen in samenwerking met de ICAO, de lidstaten van de EU en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart actief te ondersteunen.

In de Democratische Republiek Congo zijn nieuwe luchtvaartmaatschappijen opgericht. Die maatschappijen zijn aan de lijst toegevoegd omdat voor alle luchtvaartmaatschappijen uit dat land exploitatiebeperkingen gelden als gevolg van het feit dat de bevoegde autoriteiten van dat land momenteel over onvoldoende capaciteit beschikken om toezicht te houden op de veiligheid.

Tot slot heeft het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart de Commissie er na langdurige discussies toe opgeroepen haar dialoog inzake luchtvaartveiligheid met de Russische Federatie te intensiveren, om ervoor te zorgen dat alle luchtvaartuigen die op de EU vliegen aan de internationale normen voldoen.

De Commissie stelt alles in het werk om de naleving van de internationale veiligheidsnormen zoveel mogelijk te ondersteunen en heeft daarom het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart de opdracht gegeven een reeks technische bijstandsmissies uit te voeren om de bevoegde autoriteiten van een aantal te landen te helpen bij het verbeteren van de veiligheid en het oplossen van veiligheidsproblemen.

In de bijgewerkte lijst is een volledig exploitatieverbod in de Europese Unie opgelegd aan alle luchtvaartmaatschappijen (in totaal 269) uit de volgende 21 landen: Afghanistan, Angola, Benin, de Republiek Congo, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Equatoriaal Guinea, Gabon (met uitzondering van drie maatschappijen, waaraan beperkingen en voorwaarden zijn opgelegd), Indonesië (met uitzondering van zes maatschappijen), Kazachstan (met uitzondering van één maatschappij, waaraan beperkingen en voorwaarden zijn opgelegd), Kirgizië, Liberia, Mauritanië, Mozambique, de Filippijnen, Sierra Leone, Sao Tomé en Principe, Sudan, Swaziland en Zambia.

De lijst bevat ook drie individuele maatschappijen: Blue Wing Airlines uit Suriname, Meridian Airways uit Ghana en Silverback Cargo Freighters uit Rwanda.

De lijst bevat voorts ook tien maatschappijen die naar de EU mogen vliegen onder strikte beperkingen en voorwaarden: Air Astana uit Kazachstan, zoals eerder vermeld, Air Koryo uit de Democratische Volksrepubliek Korea, Airlift International uit Ghana, Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines en SN2AG uit Gabon, Iran Air, TAAG Angolan Airlines, en het in Madagaskar geregistreerde Air Madagascar.

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_nl.htm


Terug naar boven