r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's)

De Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) zijn overeenkomsten over vrije handel tussen de Europese Unie en ACS-landen. De EU sluit met groepen landen partnerschapsakkoorden af waarin wordt afgesproken dat de markten voor producten en diensten wederzijds worden opengesteld.

Niet met elk ACS-land wordt een aparte overeenkomst gesloten: de ACS-landen zijn verdeeld in regio’s waarmee onderhandelingen plaatsvinden. De EPA's zijn handelsakkoorden met een ontwikkelingscomponent. Voor de minst ontwikkelde ACS-landen geldt hierbij een uitzondering: zij hebben sowieso tariefvrije toegang tot de Europese markt. De samenwerking met de die landen richt zich hoofdzakelijk op economische en commerciële samenwerking en ontwikkelingssamenwerking.

De Economische Partnerschapsakkoorden maken onderdeel uit van het Akkoord van Cotonou. Dit akkoord is op 21 juni 2000 voor twintig jaar gesloten tussen de Europese Gemeenschap en de ACS-landen. Het akkoord vervangt de eerdere Overeenkomsten van Lomé, die vanaf 1975 de betrekkingen tussen de EU en de ACS-landen regelden.

Delen

Terug naar boven