r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eerste en Tweede Kamer bezorgd over parlementaire controle op Europese regelgeving

woensdag 13 april 2011, 16:06

DEN HAAG (PDC) - In het Nederlandse parlement is er te weinig aandacht voor nieuwe Europese voorstellen. De Eerste Kamer heeft de tijd niet om alle voorstellen goed te bestuderen. En in de Tweede Kamer is er simpelweg te weinig aandacht voor Europese regelgeving, of te laat. Dat blijkt uit onderzoeken van zowel de Eerste als de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer

Volgens de voorzitter van de Eerste Kamer-commissie Europese zaken Tineke Strik (GroenLinks) is - behalve tijdsgebrek - één van de grootste problemen waar zij tegen aanlopen de samenwerking met de bewindslieden. Overleg tussen de Eerste Kamer en de ministers gaat meestal per brief, en de Eerste Kamer moet grote moeite doen om informatie boven tafel te krijgen. Vaak wordt de Kamer pas op de hoogte gesteld van onderhandelingen als ze (bijna) zijn afgerond.

De Tweede Kamer

De aandacht voor Europese zaken is minimaal; nog geen tien procent van de vergaderingen in de Tweede Kamer gaat over Europese wet- en regelgeving. Dat terwijl volgens de Kamer tot wel de helft van alle regels van de Europese Unie komt. 

Wel moet de Kamer volgens VVD'er Han ten Broeke prioriteiten vaststellen. Op dossiers waar Nederland veel belang bij heeft kun je, als Nederland en als Tweede Kamer stevig inzetten. Maar je kunt niet op elk dossier helemaal je zin krijgen.

Parlementair behandelvoorbehoud

Uitzondering op de regel zijn alle voorstellen waar het parlement een behandelvoorbehoud op maakt. In die gevallen moet de regering voorafgaand aan een Europees overleg met het parlement overleggen over het Nederlandse standpunt. In landen als Denemarken en Finland is het gebruikelijk dat de regering dat bij alle Europese voorstellen doet.

Bron: De Volkskrant, 13 april

Terug naar boven