r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese politieke partijen willen rechtspersoonlijkheid met basis in EU-recht

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 6 april 2011, 12:56.

Politieke partijen en stichtingen op Europees niveau zouden een rechtspersoonlijkheid moeten hebben, die rechtstreeks op EU-recht is gebaseerd. Daarvoor pleitten Europarlementsleden in een niet-bindende resolutie woensdag. Ze deden ook voorstellen voor meer flexibiliteit wat financiering betreft, een hogere grens voor donaties en het recht op deelname aan referendacampagnes.

De woensdag door het Parlement aangenomen niet-bindende resolutie over de werking van de huidige EU-wetgeving inzake Europese politieke partijen zou later kunnen leiden tot wetsvoorstellen voor de wijziging van de bestaande regels. De tekst werd opgesteld door Marietta GIANNAKOU (EPP, EL).

Behoefte aan meer convergentie

De meeste Europese politieke partijen die door de EU gefinancierd worden, staan momenteel in België als niet-gouvernementele organisaties geregistreerd. Sommige zijn in andere lidstaten gevestigd. De Europarlementsleden zijn van mening dat er meer convergentie nodig is, wat "uitsluitend bereikt kan worden door een gemeenschappelijke juridische en fiscale status voor de Europese politieke partijen en hun politieke stichtingen op basis van het EU-recht vast te stellen".

Een authentieke juridische status zou de Europese politieke partijen en hun politieke stichtingen "in staat stellen op te treden als vertegenwoordigers van het Europees openbaar belang", aldus de Europarlementsleden. Daarom vragen ze de Europese Commissie een ontwerpstatuut voor Europese politieke partijen voor te stellen.

Financieringscriteria en referendacampagnes

De EP-leden pleiten ook voor een aantal hervormingen van de regels inzake de financiering van Europese politieke partijen. Momenteel kan 85% van de uitgaven van een partij door de EU gefinancierd worden, terwijl de partij de overige 15% met eigen middelen moet betalen. De Parlementsleden vinden dat dat aandeel tot 10% zou kunnen worden teruggebracht.

Daarnaast stellen de leden voor om de huidige grens voor donaties te verhogen van 12 000 naar 25 000 euro per jaar/per donateur en om het moment waarop de jaarlijkse subsidie aan de partijen wordt betaald, te vervroegen. Als tegenwicht voor het versoepelen van de financieringsregeling zouden er sancties in de Financieringsverordening kunnen worden opgenomen.

De EP-leden maken een onderscheid tussen de erkenning van een Europese politieke partij en de financiering ervan. Ze zijn van oordeel dat een Europese politieke partij alleen financiering kan verkrijgen wanneer zij door tenminste één van haar leden in het Europees Parlement is vertegenwoordigd.

Tenslotte vinden de EP-leden dat Europese politieke partijen het recht moeten hebben aan referendacampagnes deel te nemen, "zolang het onderwerp van het referendum direct verband houdt met kwesties betreffende de Europese Unie". De huidige regels verbieden deelname aan referendacampagnes.

Achtergrondinformatie

Europese politieke partijen zijn overkoepelende organisaties, die door nationale politieke partijen in de lidstaten worden samengesteld. Ze zijn onderworpen aan een Europese verordening uit 2003.


Terug naar boven