r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ouders in Nederland niet snel verblijfsrecht via kind

donderdag 31 maart 2011, 13:30
gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - Buitenlandse ouders kunnen in Nederland niet gemakkelijk een verblijfsvergunning krijgen omdat hun kind de Nederlandse nationaliteit heeft. Deze situatie zal zich in Nederland slechts zelden voordoen.

Dat heeft minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) donderdag geschreven aan de Tweede Kamer. Hij reageert op een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over een Colombiaans stel dat in België wil wonen en werken omdat hun kinderen de Belgische nationaliteit hebben. Die kregen ze omdat ze ook niet de Colombiaanse nationaliteit hadden en dus staatloos dreigden te worden

Het hof stelde de ouders begin maart in het gelijk. Dit heeft nauwelijks gevolgen voor Nederland, schrijft Leers. Kinderen die in Nederland staatloos geboren worden, kunnen pas Nederlander worden als ze drie jaar een verblijfsvergunning hebben gehad.Die krijgen ze doorgaans als hun ouders ook al recht hebben op verblijf.

Leers sluit niet uit dat staatloze kinderen na drie jaar Nederlander worden, terwijl hun ouders van buiten de Europese Unie geen geldige verblijfsvergunning (meer) hebben. Als het kind volledig afhankelijk is van de ouders, moet Nederland instemmen met verblijf van de ouders. Maar deze situatie is volgens Leers uitzonderlijk.

Terug naar boven