r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Minister Leers: andere regels vrij verkeer EU lastig

woensdag 16 maart 2011, 12:36

DEN HAAG (ANP) - Het tegenhouden van mensen die via Europese sluiproutes Nederland proberen binnen te komen, wordt een van de grootste opgaven voor minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel). Daarvoor moet gesleuteld worden aan het recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie.

Volgens de minister bestaat daar nogal wat weerstand tegen in Europa. ,,Dat zal ongelofelijk lastig zijn", zei de minister woensdag tijdens een toelichting op zijn inspanningen EU-regels aan te passen om allerlei Nederlandse maatregelen mogelijk te maken.

Zo kunnen Nederlanders die een partner van buiten de EU halen, eerst in een ander land gaan wonen, om dan pas samen met hun partner naar Nederland te komen. Zo omzeilen ze strengere Nederlandse regels voor gezinshereniging. Onder meer met een aanpassing van de regels voor vrij verkeer kan hier iets aan gedaan worden.

Ook de Europese regels voor gezinshereniging moeten op de helling om een aantal voornemens uit het regeerakkoord werkelijkheid te laten worden. Dan gaat het onder meer om verhoging van de leeftijdseis naar 24 jaar, de toelating van hoogstens een partner per tien jaar en scherpere eisen aan de inkomens van de migranten.

Europa is al bezig met aanpassing van de richtlijn voor gezinshereniging, al lijkt dat nu weer langzamer te gaan dan oorspronkelijk was gepland. Leers zegt zich te realiseren dat hij het tempo waarin hij zijn voorstellen door Europa wil loodsen, niet zelf in de hand heeft.

Wel zegt hij alvast positieve reacties te hebben gekregen van Europese collega's die hij de afgelopen maanden zijn plannen voorlegde. Van enige weerstand die zou kunnen bestaan tegen gedoogpartner PVV, is Leers niets gebleken.

Terug naar boven