r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

In Europa geboren kind geeft ouders verblijfsrecht

dinsdag 8 maart 2011, 16:49

BRUSSEL (ANP) - EU-lidstaten moeten de ouders van een minderjarig kind dat de nationaliteit heeft van een land uit de EU toestemming geven in dat land te wonen en te werken. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg dinsdag beslist.

Het hof deed de uitspraak in een zaak van een Colombiaans koppel met twee kinderen die na hun geboorte de Belgische nationaliteit kregen. De man van het stel ging in beroep nadat België hem een verblijfsvergunning en het recht op een werkloosheidsuitkering had geweigerd. De Brusselse Arbeidsrechtbank vroeg het hof daarop of het koppel op grond van het Europees recht in België mocht wonen en werken.

Het hof oordeelde dat zij dit recht hebben omdat een weigering zou betekenen dat de minderjarige kinderen hun rechten als burger van de Europese Unie niet zouden kunnen uitoefenen.

De Colombiaanse ouders lieten volgens de Belgische autoriteiten opzettelijk na om stappen te ondernemen om hun kinderen als Colombiaan erkend te krijgen. Ze hoopten zo via hun kinderen een verblijfsvergunning te krijgen. Voor het hof speelde dit niet mee in de beslissing in deze zaak.

Volgens het hof mag een EU-lidstaat zelf bepalen onder welke voorwaarden iemand de nationaliteit van het land krijgt. In het geval van de Colombiaanse kinderen dreigden deze staatloos te worden, hetgeen in strijd is met het internationaal recht. Hierop gaf België ze de Belgische nationaliteit.

Europarlementariër Daniel van der Stoep (PVV) vindt dat het hof met deze uitspraak migranten de mogelijkheid biedt om ,,over de rug van hun kinderen'' een verblijfsvergunning te bemachtigen. ,,Het krijgen van kinderen wordt hiermee slechts een middel om een verblijfsvergunning te bemachtigen en dat is niet in het belang van deze kinderen, hun ouders en de Europese bevolking'', aldus de EU-parlementariër.

Van der Stoep heeft de Europese Commissie vragen gesteld over de mogelijke gevolgen van deze uitspraak. Hij wil weten welke maatregelen de commissie wil nemen ,,teneinde te voorkomen dat het arrest tot gevolg zal hebben dat talloze illegale vreemdelingen via sluiproutes verblijfsrecht in overige EU-lidstaten zullen verkrijgen''.

Terug naar boven