r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Staatssecretaris Bleker zet streep door deel Natura2000-gebieden

woensdag 23 februari 2011, 16:31
gewijzigd

DINKELLAND (ANP) - Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) gaat de confrontatie aan met de Europese Commissie over het Europese natuurnetwerk Natura2000. De staatssecretaris stelt dat Europese richtlijnen niet het onmogelijke mogen vragen. De staatssecretaris wil daarom via een praktische aanpak met ,,verstand, nuchterheid en idealisme'' kijken naar de gemaakte natuurafspraken.

Nederland heeft zich in Europees verband aan Natura2000 verbonden en zal deze verplichtingen nakomen, al zal dat soms op een andere manier moeten dan voorzien, schrijft Bleker de Tweede Kamer woensdag. In het belang van een levenskrachtig platteland, heeft hij een heel pakket maatregelen bedacht waarover hij met maatschappelijke organisaties en provincies wil overleggen.

Bleker stelde woensdag in Dinkelland dat hij vier kleine gebieden in Gelderland, Twente en Utrecht van de lijst wil halen. Ook zet hij een streep door geplande ontpoldering van Zuidoord en Zuiderdiep-Oost in Zuid-Holland.

Bleker schrapt gebiedjes die volgens hem geen grote natuurwaarde hebben en daardoor niet noodzakelijkerwijs beschermd hoeven te worden. ,,We voeren geen dingen uit die de boel op slot zetten'', aldus de bewindsman. Hij geeft aan dat dat men al sinds de jaren negentig bezig is met Natura2000 dat er nog steeds niet is. Bleker wil de zaken nu binnen twee jaar geregeld hebben. Volgens hem belemmert Natura2000 bedrijven in hun ontwikkeling.

De staatssecretaris maakte tijdens zijn werkbezoek aan Twente tevens bekend dat hij Natura2000-gebieden die dicht bij elkaar liggen - op papier - wil, in overleg met de Europese Commissie, samenvoegen. Op die manier wordt het eenvoudiger om de natuurdoelen te halen én biedt het anderzijds bedrijven meer ontwikkelingsruimte. Bleker gaat verder met zijn Europese collega's praten over hun ervaringen met Natura2000.

Nederland telt nu nog 166 Natura2000- gebieden. De gebieden die Bleker wil schrappen vormen zowel in aantal als in omvang een druppel op een gloeiende plaat. Bleker wil niet vooruitlopen op de vraag of er in de toekomst nog meer gebieden van de lijst worden gehaald. ,,Ik vind dat de provincies hierin het initiatief moeten nemen.’’

En de bewindsman wil tevens lagere doelen voor de instandhouding van bijvoorbeeld aalscholver, brandgans, grauwe gans en kolgans. Zoals hij ook de ambities voor de Natura-gebieden wil terugschroeven tot wat redelijkerwijs haalbaar en betaalbaar is. Daar waar met redelijke inspanningen verbeteringen of uitbreidingen kunnen worden geboekt, zal hij het niet laten. Maar: ,,De ondergrens vanuit de richtlijnen is, zonder de uiteindelijke doelen uit het oog te verliezen, het zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, behouden van de huidige kwaliteit.''

Terug naar boven