r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verborgen Zorgtalenten, Utrecht

Utrecht, de Domtoren
datum 28 maart 2011
plaats Utrecht
locatie Kanaalweg 86 Toon locatie
organisatie FORUM - Instituut voor Multiculturele Vraagstukken (FORUM)

Voor een groot deel van de Utrechtse jongeren die praktijkonderwijs, een VMBO of MBO opleiding volgen is het lastig een geschikte stageplaats te vinden. FORUM en POUWER (School voor praktijkonderwijs Utrecht) willen hierover met betrokkenen van onderwijs- en zorginstellingen van gedachten wisselen.

In de regio Utrecht volgen jaarlijks honderden jongeren een opleiding zorg & welzijn. Dit zijn jongeren die in de nabije toekomst hard nodig zullen zijn om de kloof tussen vraag en aanbod van zorgpersoneel te dichten. Op papier zijn er in deze regio voor de richting zorg voldoende stageplaatsen en leerbanen. De praktijk is helaas weerbarstiger. Voor een groot deel van de Utrechtse jongeren die praktijkonderwijs, een VMBO of MBO opleiding volgen is het lastig een geschikte stageplaats te vinden. Dit is zorgwekkend voor de onderwijs- en arbeidsmarktperspectieven van deze leerlingen die ‘door te doen’ leren én hun talenten kunnen laten zien.

FORUM en POUWER (School voor praktijkonderwijs Utrecht) willen op maandag 28 maart met betrokkenen van onderwijs- en zorginstellingen van gedachten wisselen over het nemen van initiatieven en hoe gerichte actie ondernomen kan worden om verborgen zorgtalenten weer zichtbaar te maken en het vinden van stageplaatsen te stimuleren.

De agenda van de bijeenkomst wordt zo spoedig mogelijk op deze pagina gepubliceerd.

Datum

maandag 28 maart 2011

18.00 - 21.00 uur

Locatie :

POUWER

La Bohèmedreef 7

Utrecht

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via het aanmeldformulier >

Nadere informatie

Voor meer informatie over deze avond kunt u contact opnemen met FORUM:

mw. Yasmin Seddiki

e-mail: y.seddiki@forum.nl


Delen

Terug naar boven