r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Tweede Kamer wil EU niet meer bevoegdheden geven

vrijdag 18 februari 2011, 0:31

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat het kabinet ,,krachtig afstand'' neemt van elke beweging naar een meer politieke unie in Europa. Nationale zeggenschap moet er volgens een meerderheid in het parlement blijven over zaken als pensioenen, belastingen en lonen.

Donderdagnacht nam de Kamer een motie hierover aan, die de bewegingsruimte van het kabinet in Europa kleiner maakt. Minister Jan Kees de Jager (Financiën) had het aannemen van de motie ook ontraden.

Onlangs kwamen Duitsland en Frankrijk met voorstellen die ertoe zouden leiden dat Europa meer invloed krijgt op het economisch beleid van de lidstaten. Partijen in de Tweede Kamer vrezen dat de twee landen, onder het mom van Europese coördinatie, slechts willen toewerken naar een meer politieke unie.

Terug naar boven