r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie stemt in met beperkte verdragswijziging vanwege stabiliteitsmechanisme

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 15 februari 2011.

De Europese Commissie heeft er vandaag mee ingestemd dat het Verdrag vóór 2013 wordt gewijzigd om de invoering van een Europees stabiliteitsmechanisme ter bescherming van de stabiliteit van de eurozone mogelijk te maken. De Commissie gelooft dat de voorgestelde wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de bevoegdheden van de Europese Unie op geen enkele manier verandert. De voorgestelde wijziging betreft immers het intern beleid en optreden van de Unie en dus zijn de voorwaarden voor de vereenvoudigde herzieningsprocedure vervuld.

Voorzitter Barroso: "Dit besluit is cruciaal voor ons om te bewijzen dat wij vastbesloten zijn om onze gemeenschappelijke munteenheid te verdedigen en de financiële stabiliteit te garanderen in geval van sommige van de economische onevenwichtigheden die wij in een aantal lidstaten hebben gezien - onevenwichtigheden waarvoor wij een oplossing moeten bieden. Dit mechanisme is van wezenlijk belang om het Verdragskader te voltooien."

De Europese Raad stelt voor om artikel 136 VWEU te wijzigen door toevoeging van een nieuw lid 3:

"3. De lidstaten die de euro als munt hebben, stellen een stabiliteitsmechanisme in dat moet worden geactiveerd indien dat onontbeerlijk is om de stabiliteit van de eurozone in haar geheel te waarborgen. De verlening van financiële steun, indien vereist, uit hoofde van het mechanisme zal aan stringente voorwaarden gebonden zijn."

Het advies van de Commissie maakt duidelijk dat de voorgestelde verdragswijziging de bevoegdheden van de Unie niet uitbreidt of afzwakt. De verdragswijziging moet ook worden gezien in de context van de wetgevingsvoorstellen van de Commissie om het economisch beleid en het begrotingstoezicht van de lidstaten van de eurozone te versterken. De Commissie zal actief samenwerken met de ministers van financiën van de eurozone om de details van het Europees stabiliteitsmechanisme verder uit te werken.

Achtergrond:

Op 16 december 2010 heeft de Belgische regering bij de Europese Raad een voorstel ingediend voor een besluit van de Europese Raad tot wijziging van artikel 136 VWEU in verband met een permanent stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben.

Op 20 december 2010 heeft de Europese Raad de Europese Commissie over dat voorstel geraadpleegd, overeenkomstig de tweede alinea van artikel 48, lid 6, VEU.

Omdat de nationale goedkeuringsprocedures zo snel mogelijk moeten worden aangevat opdat het stabiliteitsmechanisme kan worden ingesteld voordat het huidige tijdelijke mechanisme afloopt, verzocht de Europese Raad de Commissie om tegen maart 2011 haar advies te geven, zodat de Europese Raad een besluit zou kunnen nemen op zijn bijeenkomst van 24 en 25 maart 2011.

Vandaag is de Europese Commissie op dit verzoek ingegaan en heeft zij haar advies aangenomen.

Het advies van de Commissie kan worden gevonden op: COMM(2011)70

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/02/20110215_speeches_2_en.htm


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven