r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bedrijven plukken nog niet de vruchten van EU dienstenrichtlijn

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 15 februari 2011, 13:35.

Gebrekkige informatie en onnodige regels staan vrij verkeer van diensten nog steeds in de weg, zo concluderen Europarlementariërs in een resolutie die dinsdag is aangenomen. De resolutie bevat een keur aan voorstellen hoe lidstaten de uitvoering van de dienstenrichtlijn kunnen verbeteren.

De dienstenrichtlijn stamt uit 2006 en is bedoeld om het vrije verkeer van diensten op de EU interne markt te verbeteren. Het moet hiermee eenvoudiger worden om grensoverschrijdende diensten aan te bieden. Lidstaten hadden afgesproken de richtlijn eind 2009 in praktijk te zullen brengen. Dit is niet gelukt, zo luidt de conclusie in het rapport van Evelyne GEBHARDT (S&D, DE).

"Deze richtlijn is enorm belangrijk. We hebben als Parlement dan ook afgesproken dat we de wet niet alleen maken, maar ook zullen toezien op de uitvoering door de lidstaten. We willen zeker weten dat het correct en efficiënt gebeurt", benadrukt Mw. Gebhardt.

Één loket voor bedrijven

EP'ers vinden dat er - overeenkomstig de richtlijn - werk gemaakt moet worden van het idee voor één elektronisch overheidsloket, waar alle procedures en formaliteiten op afstand afgedaan kunnen worden. Ook zou alle informatie over arbeidswetgeving, belastingen en sociale zekerheid hierop beschikbaar moeten zijn. De informatie moet verder niet alleen in de nationale taal beschikbaar komen, maar ook in de talen van de buurlanden.

Omdat de loketten slecht bekend zijn onder ondernemers, dringt het Parlement bij de Europese Commissie aan op een informatiecampagne die ook het bestaan van het 'EU-go' domein - waar alle nationale elektronische loketten zijn samengebracht - onder de aandacht moet brengen.

Betere training voor administratieve samenwerking

Verder moeten ambtenaren beter getraind worden om met collega's in andere lidstaten samen te werken om zo hulp te kunnen bieden aan aanbieders van grensoverschrijdende diensten. Zij zouden bovendien beter gebruik moeten maken van het Interne Markt Informatie Systeem (IMI), dat beoogt de samenwerking tussen regionale en nationale overheidsinstanties te faciliteren.

Welke diensten wel, welke niet?

In sommige lidstaten zijn discussies gaande over de vraag welke diensten wel en welke niet onder de richtlijn vallen. Vooral gezondheidszorg en transport zijn onderwerp van discussie. Het Parlement stelt voor zulke omstreden diensten in een speciaal kader in de Single Market Act onder te brengen.

Achtergrond

Op 27 januari 2011 presenteerde Commissaris Barnier (Interne Markt) een voorstel om het vrije verkeer van diensten op de interne markt te verbeteren. Dit behelst ook aanbevelingen om harmonisering van de richtlijn in de lidstaten te verbeteren.


Delen

Terug naar boven