r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Toenadering tussen eurolanden over hervorming

maandag 14 februari 2011, 19:34
gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - Na de ruzieachtige taferelen op de EU-top van anderhalve week geleden zijn de zeventien landen die de euro hanteren elkaar maandag weer wat genaderd. Tijdens een beraad van de ministers van Financiën van de eurolanden in Brussel werd volgens minister Jan Kees de Jager vooruitgang geboekt. ,,De sfeer was goed'', aldus de bewindsman.

Tijdens de EU-top presenteerden de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy een plan om de economische samenwerking tussen de eurolanden te versterken. Volgens een uitgelekte notitie willen ze onder meer centrale afspraken over pensioenen, vennootschapsbelasting en loonpolitiek.

Het gezamenlijke optreden van Merkel en Sarkozy wekte wrevel. De andere eurolanden willen geen dictaat van de twee grootste EU-lidstaten. ,,Het proces had beter gekund'', aldus De Jager terugblikkend.

Maar volgens hem is er wel bereidheid naar de goede elementen in het Duits-Franse plan te kijken. Ook van andere voorstellen om de eurolanden economisch sterker te maken en hun financiën op orde te brengen, moeten de beste onderdelen worden overgenomen, aldus de bewindsman. Hij doelde op ideeën van de Europese Commissie en van een werkgroep onder leiding van EU-president Herman Van Rompuy.

Nederland hamert al geruime tijd op de noodzaak van afspraken om de begrotingsdiscipline en de economie in de eurozone te verbeteren. Alleen dan is het kabinet bereid hogere financiële garanties af te geven voor het noodfonds, bedoeld om eurolanden te helpen die hun schulden niet meer kunnen financieren.

Over welke hervormingen de eurolanden moeten doorvoeren, liet De Jager zich niet in detail uit. Het is volgens hem niet de bedoeling dat de EU bijvoorbeeld gaat voorschrijven hoe het pensioenstelsel van de lidstaten eruit moet zien. Wel moeten de EU-landen op tijd maatregelen treffen om de kosten van de vergrijzing op te vangen.

De regeringsleiders van de eurolanden komen op 11 maart in Brussel bijeen voor een speciale top. Daar zullen ze proberen op één lijn te komen. Tijdens een EU-top eind maart worden naar verwachting knopen doorgehakt.

Terug naar boven