r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Juvenes Translatores

Deze vertaalwedstrijd voor middelbare scholieren wordt jaarlijks georganiseerd door de Europese Commissie. Juvenes Translatores bestaat sinds 2007 en staat open voor zeventienjarigen uit de hele EU; zij nemen deel via hun school. Het aantal deelnemende scholen per land is gelijk aan het aantal zetels in het Europees Parlement. De deelnemers vertalen een korte tekst uit één van de officiële talen van de EU naar een andere EU-taal (meestal hun moedertaal). De beste deelnemers uit elke lidstaat krijgen hun prijs uitgereikt op het kantoor van de Europese Commissie, waar zij ook de vertaaldienst bezoeken.

De wedstrijd wordt georganiseerd met drie doelstellingen:

  • het vergroten van de talenkennis (en daarmee het onderlinge begrip) van jonge Europeanen
  • het vergroten van het bewustzijn van de groeiende vraag naar tolken en vertalers
  • het bevorderen van uitwisselingsprocessen en partnerschappen tussen scholen in verschillende lidstaten.

Delen

Terug naar boven