r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Het eerste van de nieuwe microfinancieringsprojecten van de EU gaat van start in Nederland

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 11 februari 2011.

Toegang tot krediet is een belangrijk probleem voor veel ondernemingen in de EU, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) en voor ondernemers die een eigen bedrijf willen beginnen of nieuwe projecten willen opstarten. Als ondernemingen en ondernemers geen financiering kunnen verkrijgen, kan dat aanzienlijke aantallen potentiële nieuwe banen kosten. Dat is vooral in de huidige economische context bijzonder zorgwekkend. Daarom heeft de Europese Commissie vandaag, samen met het Europese Investeringsfonds (EIF), het eerste EU-microfinancieringsproject in Nederland gelanceerd. Progress Microfinance, een initiatief op EU-schaal, zal middelen uit verschillende Europese fondsen toewijzen aan de Nederlandse microkredietinstelling Qredits, ter facilitering van leningen van in totaal meer dan 20 miljoen euro aan kleine ondernemingen en mensen die hun baan verloren hebben en een eigen bedrijf willen beginnen. Deze microfinancieringsfaciliteit van de EU is onderdeel van de "Europe 2020"-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, en een van de concrete acties op Europees niveau om de gevolgen van de crisis aan te pakken (IP/09/1070)

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, de EU-Commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie László Andor, vice-premier Maxime Verhagen en de algemeen directeur van het EIF Richard Pelly hebben het evenement vandaag bijgewoond.

Commissaris Andor deelde de verzamelde pers mee: "Deze nieuwe microfinancieringsfaciliteit zal ondernemerschap en de sociale economie in Europa helpen bevorderen. Het centrale doel is banen te creëren en kwetsbare groepen te helpen een alternatieve weg uit de werkloosheid te vinden. In de loop van de komende acht jaar hopen wij kleine leningen te verstrekken aan ongeveer 45 000 Europese ondernemers."

Beiden ondertekenden een garantieovereenkomst plus een overeenkomst die verstrekking van de 20 miljoen euro aan leningen, via Qredits, aan micro-ondernemers in Nederland mogelijk zal maken. Qredits is voornemens financiële steun tot 25 000 euro te bieden aan meer dan 1 000 kleine bedrijven in Nederland, die in veel gevallen als leners met een verhoogd kredietrisico worden beschouwd en moeite hebben kredieten uit meer traditionele bronnen te verkrijgen.

Achtergrond

De Europese Progress Microfinance Facility (Progress Microfinance) is een nieuw initiatief dat voor 200 miljoen euro gefinancierd wordt door de Europese Commissie en de EIB-groep (Europese Investeringsbank), en beheerd wordt door het EIF. Het doel van Progress Microfinance is micro-ondernemers, inclusief zelfstandigen, gemakkelijker toegang tot financiering te bieden, met name ook voor het starten van een bedrijf. De faciliteit is vooral gericht op groepen die beperkt toegang hebben tot de gewone kredietmarkt, maar niet uitsluitend. Vrouwelijke ondernemers, jonge ondernemers, ondernemers die tot een minderheid behoren, ondernemers met een handicap en eenmansbedrijven zijn voorbeelden van groepen die in aanmerking kunnen komen.

Financiële producten (microkredietgaranties en gefinancierde instrumenten) worden aangeboden via tussenpersonen zoals Qredits die deelnemen aan de faciliteit. Het Europese Investeringsfonds biedt via de Progress Microfinance Facility garanties aan kredietverleners zoals Qredits, waardoor zij leningen kunnen verstrekken aan micro-ondernemers.

In de EU wordt onder "microkrediet" leningen tot 25 000 € verstaan. Dergelijke leningen zijn afgestemd op micro-ondernemingen met minder dan tien werknemers (91% van alle Europese ondernemingen), en op werklozen of inactieven die voor zichzelf willen beginnen maar geen toegang hebben tot traditionele bankdiensten. 99% van alle start-ups in Europa zijn micro- of kleine ondernemingen, en een derde daarvan wordt opgericht door werklozen.

Nadere informatie

Over de Europese Progress Microfinance Facility:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=836

Over het EIF: http://www.eif.org

Over Qredits: www.qredits.nl


Terug naar boven