r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Dienst Instrumenten buitenlands beleid (FPI)

Deze dienst kan worden beschouwd als een overblijfsel van het oude Directoraat-Generaal Buitenlandse Betrekkingen (RELEX), dat op 1 december 2010 werd opgeheven. De dienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verschillende programma's, zoals het stabiliteitsinstrument dat in 2007 werd opgezet in reactie op de kredietcrisis.

De overige taken van het vroegere DG Buitenlandse Betrekkingen zijn overgegaan naar de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO).

De Dienst Instrumenten buitenlands beleid wordt bemand door ambtenaren van de Europese Commissie, maar is gehuisvest naast EDEO. Van zijn taken brengt de dienst direct verslag uit aan de Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid.

Terug naar boven