r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Herziening regels voor Europese politieke partijen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 31 januari 2011, 14:29.

Zij bezit rechtspersoonlijkheid in de lidstaat waar zij gevestigd is en zij eerbiedigt de beginselen waarop de Europese Unie is gegrondvest. Dat zijn twee van de voorwaarden voor de erkenning als Europese politieke partij. Deze regels zijn sinds 2004 van kracht. Eind januari was er een hoorzitting waarbij parlementsleden, vertegenwoordigers van Europese politieke partijen en deskundigen analyseerden hoe deze voorwaarden tot nu toe hebben gewerkt, en wat er in de toekomst kan worden verbeterd.

De Griekse christendemocrate Marietta Giannakou is rapporteur voor het verslag over het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau. Zij noemt het aannemen van een juridisch statuut "een stevige en kwalitatieve stap in de richting van het versterken van de democratie binnen de Europese Unie".

Europese politieke partijen hebben nood aan juridisch statuut

"Europese politieke partijen worden niet als zodanig erkend, kunnen niet handelen en bezitten niet genoeg identiteit naar de EU-burgers toe", vat Monica Frassoni, medevoorzitter van de Europese Groene Partij, de huidige problematiek samen. "De regels zijn zeer onduidelijk, vooral voor nieuwe organisaties", voegt Jesper Katz, van de Alliantie van Europese Conservatieven en Hervormers daaraan toe. Dick van Dijk van de Europese Christelijke Politieke Beweging noemt de huidige regelgeving "eerder restrictief".

Voorwaarden voor erkenning

  • de partij moet rechtspersoonlijkheid bezitten in de lidstaat waar haar zetel gevestigd is
  • de partij moet in ten minste een vierde van de lidstaten vertegenwoordigd zijn door europarlementsleden of leden van nationale of regionale assemblees (een alternatief is dat zij in ten minste een vierde van de lidstaten bij de laatste EP-verkiezingen ten minste 3% van de in ieder van die lidstaten uitgebrachte stemmen behaald heeft)
  • de partij moet de beginselen van de Europese Unie eerbiedigen (vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat)
  • de partij moet hebben deelgenomen aan de EP-verkiezingen of dit voornemen hebben.

"Het juridisch statuut van Europese politieke partijen moet deze in staat stellen om Europese campagnes te voeren, kandidaten voor de Europese Commissie voor te stellen, en campagne te voeren tijdens referenda en nationale campagnes", stelt Philip Snoeren van de Partij van Europese Socialisten (PES) voor. Wilfried Martens, Voorzitter van de Europese Volkspartij, voegt daaraan toe: "Ik hoop dat de volgende stap in dit debat de oprichting van een specifiek politiek en fiscaal statuut van de Europese politieke partijen zal zijn. We hebben geen Europees statuut en hebben dit absoluut nodig."

Ruimere regels voor Partijfinanciering

"Het Financieel Reglement voor de ondersteuning van politieke partijen verbiedt deze om op Europees niveau als politieke partijen te handelen. Het verbiedt campagnes, het verbiedt het steunen van kandidaten. Iedereen weet dat dit absurd is en leidt tot creatief boekhouden. Het verplicht de Europese partijen om met de boeken te sjoemelen en iedereen is hieraan medeplichtig", beschrijft Andrew Duff van de liberale fractie de huidige situatie.

"Financiering is essentieel om Europese partijen in staat te stellen onafhankelijker te worden en de nodige middelen te hebben voor het uitvoeren van hun activiteiten", stelt Martens. Louis Galea van de Europese Rekenkamer geeft aan dat wetgeving niet effectief kan zijn tenzij deze wordt gesteund door doeltreffende controlemaatregelen.

Behoefte aan "democratisch wortelen"

"De Europese Liberale en Democratische Partij (ELDR) zal binnenkort een ledenwervingscampagne starten, kondigt Voorzitter Annemie Neyts-Uyttebroeck aan. Eric Defoort van de Europese Vrije Alliantie laat weten dat de jongerenorganisaties van de Europese partijen "voor ons een zeer belangrijk aspect vormen".

Er is behoefte aan "democratisch wortelen", zegt Pierre Laurent van de Partij van Europees Links en hij legt uit dat "een democratische ontwikkeling van Europese politieke partijen en structuren om de burgers in staat te stellen deel te nemen". Vicesecretaris- generaal Luigi Cocilovo van de Europese Democratische Partij stelt tot slot dat het hebben van een gemeenschappelijk statuut "deel uitmaakt van het Europa van de burger".

Op 15 maart zal de parlementaire commissie constitutionele zaken over het verslag stemmen. Indien het wordt aangenomen, zal de maand daarop de plenaire vergadering zich erover uitspreken.

REF. : 20110131STO12825

Nadere informatie :

Delen

Terug naar boven