r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

BES-eilanden

Landingsbaan luchthaven Sint Eustatius
Bron: Walter Hellebrand

Met de BES-eilanden - ook wel aangeduid als Caribisch Nederland - worden de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius bedoeld. Sinds de opheffing van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 hebben de BES-eilanden de status van openbaar lichaam binnen het Nederlandse Koninkrijk.

De overige twee eilanden van de vroegere Antillen, Curaçao en Sint Maarten, zijn - net als Aruba - landen binnen het Koninkrijk. Inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius stemmen mee met de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement. Munteenheid is sinds 1 januari 2011 de Amerikaanse dollar.

De nieuwe status van de BES-eilanden betekende dat de bestaande Antilliaanse wetgeving stapsgewijs is vervangen door de Nederlandse. De taken van de voormalige Antilliaanse regering zijn overgenomen door de Nederlandse Rijksoverheid, die ook enkele lokale taken overnam, zoals het beheer over het brandweerkorps. Daarnaast heeft elk BES-eiland een eigen eilandsraad, die bestaat uit lokale volksvertegenwoordigers. Het buitenlands en defensiebeleid blijft een koninkrijksaangelegenheid.

Binnen de EU hebben de BES-eilanden zowel in de oude als in de huidige situatie de status van Landen en Gebieden Overzee (LGO). Dit zorgt voor bepaalde voordelen bij de export van goederen naar de EU. Ook ontvangen de eilanden subsidies uit het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF).

Delen

Terug naar boven