r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europarlement wil meer bescherming consument

donderdag 20 januari 2011, 13:10

BRUSSEL (ANP) - Consumenten die schade hebben geleden door prijsafspraken tussen bedrijven moeten makkelijker compensatie kunnen krijgen. Zo moet er een Europees schadeformulier komen voor gezamenlijke claims.

Het Europees Parlement heeft daarop donderdag aangedrongen. Het nam voorstellen aan van Derk Jan Eppink, een Nederlander die voor een Belgische partij in het Europarlement zit. Hij doet onder meer aanbevelingen om de concurrentie in de EU eerlijker te maken. Concurrentieverstoringen tussen lidstaten die het gevolg zijn van belastingwetgeving moeten verdwijnen, zodat bedrijven gelijke kansen hebben.

Het Europarlement vraagt zich ook af of de torenhoge boetes die bedrijven krijgen als ze de EU-concurrentieregels overschrijden, niet soms averechts werken. De Europese Commissie zou moeten zoeken naar andere manieren om bedrijven te dwingen de regels te gehoorzamen.

Terug naar boven