r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Betrekkingen EU - Servië gaan volgende fase in

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 19 januari 2011, 13:52.

De Europarlementariërs hebben hun goedkeuring gegeven aan een stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) van de EU met Servië. Om in werking te treden moet die - naast de noodzakelijke goedkeuring van het Parlement - ook door alle lidstaten worden geratificeerd. In een resolutie benadrukken de Europarlementsleden dat de Servische regering wel volledige medewerking moet verlenen aan het Joegoslavië-tribunaal (ICTY).

"Door de stabilisatie- en associatieovereenkomst goed te keuren, zal het Europees Parlement Servië aanmoedigen om verdere stappen te zetten in zijn historische tocht richting de EU. We erkennen en verwelkomen de geleverde prestaties van Servië in het afgelopen jaar. Maar tegelijkertijd kijken we ook naar de uitdagingen die in het verschiet liggen. Belgrado moet volledige medewerking verlenen aan het Joegoslavië-tribunaal om te kunnen garanderen dat het ratificatieproces van de SAO soepel zal verlopen", zei rapporteur Jelko KACIN (ALDE, SI) tijdens het debat dat aan de stemming voorafging.

De stabilisatie- en associatieovereenkomst (SAO) werd ondertekend in 2008. Het akkoord opent de handel tussen de EU en Servië en voorziet het perspectief van EU-lidmaatschap. De lidstaten startten de ratificatie van de overeenkomst in juni 2010. Tot nu toe hebben 11 lidstaten dit proces volledig doorlopen. De Europarlementariërs roepen de overige landen op om het ratificatieproces zo spoedig mogelijk te voltooien.

Dialoog met Kosovo: engagement en bereidheid tot compromis

De Europarlementsleden zijn verheugd over de bereidheid van de Servische regering om deel te nemen aan een hernieuwde dialoog met Kosovo in een EU-kader. Ze dringen erop aan dat de besprekingen spoedig van start gaan. Engagement en bereidheid van beide zijden tot het sluiten van compromissen zijn volgens de leden onontbeerlijk voor langdurige stabiliteit en het verbeteren van het welzijn van de bevolking. De Servische parallelle structuren in Kosovo moeten worden ontmanteld omdat zij het decentraliseringproces ondermijnen en de volledige integratie van de Servische gemeenschap in de instellingen van Kosovo in de weg zitten.

Geen misbruik van visumvrijstellingsregeling

Sinds december 2009 hebben Servische burgers het recht om zonder visum naar het Schengengebied te reizen. De Servische regering moet "passende maatregelen" nemen om de mogelijkheden tot misbruik van de visumvrijstellingsregeling te beperken. Voornamelijk "om te waarborgen dat de Servische burgers naar behoren zijn geïnformeerd over hun uit de visumvrijstellingsregeling voortvloeiende rechten en plichten", menen de Europarlementariërs in de context van het groeiende aantal 'nep-asielzoekers' uit dit land in verscheidene lidstaten.

Intern ontheemden en vluchtelingen

Servië is het Europese land met het grootste aantal vluchtelingen en intern ontheemden, vaak in moeilijke situaties wat betreft huisvesting en armoede. Meer vooruitgang moet worden geboekt om een duurzame oplossing te vinden voor de problemen in deze regio, aldus de Europarlementsleden. Zij herinneren er bovendien aan dat er nog tot 150.000 gerepatrieerden worden verwacht als gevolg van de overnameovereenkomsten met EU-lidstaten en dat hun "succesvolle re-integratie een grondige voorbereiding zal vergen, met name door lokale autoriteiten".

De resolutie over de stabilisatie- en associatieovereenkomst werd bij handopsteken goedgekeurd, terwijl de resolutie over het integratieproces van Servië werd aangenomen met 612 stemmen voor, 38 stemmen tegen en 28 onthoudingen.

Achtergrond

Nadat Servië in december 2009 een verzoek tot EU-lidmaatschap had ingediend, vroeg de Raad de Commissie in oktober 2010 om tegen de herfst van 2011 een advies over de lidmaatschapperspectieven van Servië uit te geven. Maandag 17 januari vertelde Bozidar Djelic, Servisch vicepremier voor EU-integratie en minister voor wetenschappen en technologische ontwikkeling, de Europarlementsleden van de commissie buitenlandse Zaken, dat zijn land tot doel heeft om in het voorjaar van 2011 de status van kandidaat-lidstaat te bemachtigen, zodat de toetredingsonderhandelingen in het voorjaar van 2012 zouden kunnen beginnen.


Terug naar boven