r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Leers wil in tegenstelling tot Europees Hof en Raad van State mobiel toezicht aan grens handhaven

Met dank overgenomen van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), gepubliceerd op donderdag 13 januari 2011.

Minister Leers (Immigratie en Asiel) wil ervoor zorgen dat de Koninklijke Marechaussee haar werk met mobiel toezicht in het grensgebied met België en Duitsland kan blijven doen. Daarbij moeten illegale vreemdelingen ook gevangen gezet kunnen worden. Daarvoor wil Leers een steviger wettelijke basis scheppen. De Marechaussee levert namelijk een belangrijke rol in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit als mensensmokkel, mensenhandel, identiteitsfraude, drugssmokkel en het witwassen van zwart geld.

Dat laat de minister weten in reactie op uitspraken van het Europees Hof van Justitie en de Raad van State (bestuursrechtspraak). Die vonden de mobiele controles in het grensgebied te veel lijken op grenscontroles, terwijl er in de landen van het Schengengebied geen grenscontroles aan de binnengrenzen meer mogen zijn.

Sinds de uitspraak van de Raad van State (eind december) zet de Marechaussee alleen nog illegale vreemdelingen vast die criminele antecedenten hebben, verdacht worden van strafbare feiten of die tot ongewenst vreemdeling verklaard zijn. Andere illegale vreemdelingen krijgen alleen te maken met het vaststellen van hun identiteit en registratie. Daarna krijgen ze te horen dat ze Nederland moeten verlaten, maar ze worden niet meer vastgezet.

Minister Leers wil dat de Marechaussee al haar taken weer volledig kan uitvoeren, inclusief het gevangen zetten van illegale vreemdelingen.


Terug naar boven