r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eerste Kamervoorzitter Van der Linden ziet in financieel-economische crisis een impuls voor verdere Europese integratie

Met dank overgenomen van Eerste Kamer, gepubliceerd op dinsdag 11 januari 2011.

Van de recente financieel-economische crisis moet een impuls uitgaan tot verdere versterking van de Europese solidariteit, samenwerking en integratie. Daarbij is de euro voor Europa en voor Nederland van levensbelang. Dit stelde de Voorzitter van de Eerste Kamer, René van der Linden, in zijn toespraak tijdens de Nieuwjaarsontvangst van Koningin Beatrix in het Koninklijk Paleis te Amsterdam op 11 januari.

Van der Linden noemt het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van politiek en maatschappelijke organisaties om aan de burgers uit te leggen waar het in Europa om gaat en publiek draagvlak te vinden voor sterke Europese actie. Hij signaleert dat binnen de lidstaten van de Europese Unie een groeiend deel van de bevolking het gevoel heeft dat de problemen het beste nationaal aangepakt kunnen worden. "Voor de vraagstukken van voedsel, energie, veiligheid, milieu en klimaat is echter een mondiale aanpak nodig, waarbij de stem van Europa eensgezind moet doorklinken", aldus de Voorzitter van de Eerste Kamer.

In zijn korte toespraak tijdens de traditionele Nieuwjaarsontvangst van Hare Majesteit wees Van der Linden op het belang van kunst en cultuur voor de samenleving. "Zij geven zin en betekenis aan ons leven boven het alledaagse. Muziek, toneel, dans, film, literatuur, volkscultuur, interculturele manifestaties en beeldende kunst verbinden, voeden zelfreflectie en helpen grenzen tussen mensen en volkeren te overbruggen."

Kamervoorzitter Van der Linden memoreerde dat Koningin Beatrix als Staatshoofd al bijna 31 jaar een verbindende rol vervult, en sprak zijn bewondering uit voor haar betrokkenheid bij alles wat zich in de Nederlandse samenleving afspeelt. Namens de aanwezigen dankte hij Hare Majesteit voor de ontvangst in het Paleis op de Dam, en wenste hij de Koninklijke familie een gelukkig Nieuwjaar.

Voor de volledige tekst van de toespraak van Kamervoorzitter Van der Linden


Delen

Terug naar boven