r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Belgisch voorzitterschap stelt sein op veilig voor burgerinitiatief

Met dank overgenomen van Belgisch voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2010, gepubliceerd op donderdag 16 december 2010.

"Het geeft voldoening dat we het reglement voor het invoeren van het burgerinitiatief in eerste lectuur hebben aangenomen, één jaar na het in werking treden van het Verdrag van Lissabon", verheugt Olivier Chastel zich in naam van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Raad. Het burgerinitiatief vormt inderdaad één van de meest spectaculaire innovaties van het Verdrag van Lissabon en het maakt het mogelijk om een participerende democratie te introduceren op Europees vlak.

"We hebben een goed evenwicht bereikt tussen de eenvoud in gebruik voor de burgers en de geloofwaardigheid van dit instrument", meent Olivier Chastel, die onderhandeld heeft over dit reglement in naam van de 27 Lidstaten. Ook was het voor de Raad belangrijk dat de ondertekenaars van een initiatief afkomstig zijn van een aanzienlijk aantal lidstaten om zo een echt Europees karakter te verzekeren. Een vierde van de lidstaten is dus een goed compromis.

De ouderdom van de ondertekenaars was ook een belangrijk punt voor de Raad. Het feit dat ouderdom verbonden wordt aan dat wat vereist is voor Europese verkiezingen wordt uitgelegd aan de hand van praktische overwegingen. "Maar het is ook een kwestie van principe : het belang en de ernst van dit instrument benadrukken", gaat Olivier Chastel verder. Voor de Lidstaten was het belangrijk dat ze kunnen beschikken over voldoende identiteitselementen, in functie van de nationale bijzonderheden, om zo de handtekeningen te kunnen verifiëren.

De Staatssecretaris verheugt zich over het resultaat van de stemming van het Europees Parlement deze morgen. De Raad heeft gisteren haar politiek akkoord bevestigd over de tekst en de formele aanvaarding volgt dan tijdens een volgende bijeenkomst. "Het sein is op veilig gesteld voor het uitvoeren van dit initiatief door de Europese burgers, ik hoop dat het zal bijdragen tot hun betrokkenheid bij het Europese project", rondt Olivier Chastel af.

Terug naar boven