r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vaststellen uitvoeringshandelingen

Het uitwerken van Europese wetgeving om deze te kunnen implementeren is in beginsel een zaak van de lidstaten van de Europese Unie. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat Europese wetgeving in alle lidstaten op een zelfde, juiste, manier wordt geïmplementeerd.

In de hierboven genoemde gevallen krijgt de Europese Commissie de bevoegdheid om uitvoerende maatregelen op te stellen. De Commissie krijgt hiermee niet de bevoegdheid om de nadere details van de Europese regels zelf uit te werken. Daarvoor geldt de procedure voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen. In de meeste gevallen heeft het uitwerken van regelgeving een geringe politieke lading. Toch kunnen er grote belangen op het spel staan bij het vaststellen van uitvoeringsmaatregelen.

Voor het vaststellen van uitvoeringshandelingen gelden twee specifieke procedures. Beide hebben gemeen dat de Europese Commissie voorstellen voor uitvoeringshandelingen moet voorleggen aan comités bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Deze comités staan ook wel bekend als comitologie-comités. Afhankelijk van de procedure is de Commissie wel of niet gebonden aan het oordeel van die comités.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Specifieke comitologie-procedures

  • Raadplegingsprocedure: de Europese Commissie moet uitvoeringshandelingen vaststellen. De Commissie wordt geadviseerd door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten
  • Onderzoeksprocedure: de Europese Commissie moet uitvoeringshandelingen vaststellen. De Commissie moet deze eerst voorleggen aan een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Dat comité kan voorstellen goedkeuren of verwerpen

2.

Meer informatie

 
 

Delen

Terug naar boven