r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie verwerpt verzoek ING om hybride kapitaal aan particuliere investeerders terug te betalen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 30 november 2010.

De Europese Commissie heeft een verzoek van ING om hybride kapitaal ten bedrage van circa 1,2 miljard EUR vervroegd af te lossen, van de hand gewezen omdat de bank de steun die zij van de Nederlandse overheid heeft ontvangen nog niet volledig heeft terugbetaald, conform de staatssteunbeschikking van de Commissie van 2009 (zie IP/09/1729). Daarom kan de call van dit hybride Tier 1-instrument door ING per 31 december 2010 niet doorgaan.

Vice-voorzitter van de Commissie Joaquín Almunia, die verantwoordelijk is voor het mededingingsbeleid, verklaarde: "ING kan de particuliere houders van hybride kapitaal niet terugbetalen voordat zij het van de Nederlandse overheid ontvangen kapitaal volledig heeft terugbetaald. Deze voorwaarde is in de eerste plaats bedoeld om de kosten van de reddingsoperatie eerlijk te verdelen."

Op 16 november 2010 verzocht Nederland de Commissie ING toe te staan houders van hybride Tier 1-instrumenten van de groep terug te betalen. Het gaat hierbij om een totaalbedrag van 1,5 miljard USD (circa 1,2 miljard EUR) met een rente van 8,439%. De eerst mogelijke aflosdatum van dit hybride instrument is 31 december 2010.

De Commissie heeft het verzoek afgewezen omdat het herstructureringsplan van ING dat in november 2009 door de Commissie is goedgekeurd, bepaalt dat de bank en haar aandeelhouders - naast de overheidssteun - een toereikende eigen bijdrage moeten leveren aan de herstructureringskosten. Dit houdt onder meer in dat de staatssteun volledig moet zijn terugbetaald voordat de houders van hybride kapitaal mogen worden terugbetaald.

ING heeft in oktober 2008 een kapitaalinjectie van de Nederlandse overheid ontvangen van 10 miljard EUR; van dit bedrag betaalde de bank het jaar daarop 5 miljard EUR terug. Daarnaast heeft zij voor 12 miljard EUR liquiditeitsgaranties gekregen in het kader van de Nederlandse garantieregeling voor banken. Verder heeft de Nederlandse overheid ING begin 2009 een back-up faciliteit verleend die 80% dekt van een portfolio van 39 miljard USD aan niet-liquide activa (zie IP/09/1729).

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit zal onder het zaaknummer C10/2009 in het State Aid Register op de website van DG Concurrentie worden geplaatst. Een lijst van de meest recente besluiten inzake staatssteun die op internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.


Terug naar boven