r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM)

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) is belast met het toezicht op financiële producten in de Europese Unie. Zij is een van de financiële toezichthouders die in 2010 zijn ingesteld naar aanleiding van de economische crisis als gevolg van grote begrotingstekorten van een aantal EU-lidstaten.

De EAEM is opgericht in november 2010 en is per 1 januari 2011 operationeel geworden. De Nederlander Steven Maijoor is benoemd tot voorzitter van de EAEM.

De EAEM is gevestigd in Parijs. De autoriteit is bevoegd om financiële producten in Europa te onderzoeken en indien nodig te verbieden. Zij vervangt het Comité van Europese effectenregelgevers (Committee of European Securities Regulators - CESR).

Andere toezichthouders

De EAEM maakt onderdeel uit van een nieuw raamwerk voor financieel toezicht binnen de Europese Unie en is een van de vier instellingen die toezicht houden op de financiële markten van de Europese lidstaten. Tezamen worden de vier instellingen de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA) genoemd. Zij dienen nauw samen te werken met de nationale toezichthouders van de lidstaten.

De oprichting van de financiële toezichthouders is een rechtstreeks gevolg van de mondiale financiële crisis, en maakt deel uit van een uitgebreid pakket aan maatregelen die zijn genomen in het kader van het zogenaamde 'Financial Supervisory Package'. De Europese Commissie wil het toezicht door overkoepelende Europese autoriteiten combineren met de expertise van alerte toezichthoudende instanties op lokaal niveau. Laatstgenoemde lokale instanties staan dichtbij de uitvoerende instellingen en zien er zo op toe dat deze binnen hun bevoegdheden opereren.

Terug naar boven